Millora de la seguretat viària i de l'accessibilitat a la cruïlla del carrer d'Albinyana amb Colom

Es construirà un pas elevat i s'ampliaran les voreres del carrer de Colom

Aquesta setmana han començat els treballs de renovació del paviment asfàltic per millorar la seguretat viària i l'accessibilitat a la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom, al barri de Can Palet. Actualment, en aquest punt no existeix cap pas elevat i només hi ha quatre passos de vianants. Amb aquesta intervenció, s'eliminaran els desnivells actuals entre paviments i es construiran nous passos de vianants accessibles. L'objectiu del projecte és reduir la velocitat dels vehicles al pas per la zona i millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària.

El nou pas elevat es construirà al carrer d'Albinyana, just abans de la intersecció amb el carrer de Colom, mitjançant un recrescut de les dues voreres, a banda i banda de la plataforma elevada. Al carrer de Colom es farà un eixamplament de 2 m de la vorera situada a la dreta, en el sentit de la circulació. D'aquesta manera es redueix l'amplada de la calçada, s'obliga als vehicles a minorar la velocitat i es dóna visibilitat als vianants. També es senyalitzarà al paviment una zona de velocitat de 30 km/h.

Els treballs comportaran el tall al trànsit de vehicles al carrer d'Albinyana. Els veïns podran accedir als guals des del carrer de Menéndez y Pelayo fins al carrer de Colom. L'actuació, forma part del programa Terrassa Barris en Marxa, té un termini previst d'un mes i va a càrrec de l'empresa FIRTEX SAU. El pressupost és de 27.025,42 euros.