La plaça de l'Emigrant serà remodelada per millorar-ne el paviment i fer-la més accessible

El projecte de millora de la plaça ha estat acceptat en la resolució provisional dels Fons d'ajudes europees Next Generation 2

La segona convocatòria dels Fons europeus Next Generation ha valorat positivament el projecte de millora de la plaça de l'Emigrant, al barri de Can Boada. D'aquesta manera, es dotarà de recursos perquè durant el 2024 aquest espai pugui guanyar accessibilitat, millorar el seu paviment i incloure més verd.

La plaça, situada en la intersecció del carrer d'Alexandre Galí amb la ronda de Ponent, és de geometria triangular i compta amb tres nivells consecutius i connectats entre ells per adaptar-se a la lleugera pendent del carrer Alexandre Galí.

Amb aquesta actuació es vol garantir l'accessibilitat de les diferents plataformes que conformen la plaça, i arranjar els elements ja existents com baranes, escales, voreres i mobiliari urbà. A més, el projecte també preveu alguns treballs per afegir més verd a l'espai, amb unes jardineres amb arbustiva resistent entre els arbres existents a la plaça, que es mantindran.

En total, l'àmbit del projecte comprèn una superfície aproximada de 900 m2 i també suposarà substituir la pavimentació de l'espai, actualment en mal estat, per sauló estabilitzat, un tipus de paviment que permet pendents d'entre el 3% i el 4% - la pendent mitjana de la plaça de l'Emigrant-. Els treballs a més, preveuen l'ampliació de les voreres a la zona central per a millorar l'accessibilitat i alhora la connectivitat amb el mercat de Can Boada, situat just al davant de la plaça.

El projecte de millora també contempla la reparació i el repintat de les baranes existents. D'altra banda, es crearà una nova escala per substituir l'actual, ja que aquesta presenta desigualtats i no disposa de barana.

El pressupost d'execució de l'obra és de 59.090,58 euros.