L'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, i els portaveus dels cinc grups municipals presents al Consistori el mandat 2007-2011 van signar el 21 de juliol de 2009 el Pacte de Terrassa per la cohesió davant la crisi després de cinc mesos de negociacions. Els portaveus eren:

  • Jordi Labòria pel Partit dels Socialistes de Catalunya
  • Josep Rull per Convergència i Unió
  • Manel Pérez per Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa
  • Francisco Javier Ballbé pel Partit Popular
  • Isaac Albert per Esquerra Republicana de Catalunya

 
D'aquesta manera, es va consensuar la destinació dels 4 milions d'euros estalviats d'exercicis anteriors a quaranta-dues mesures en programes d'ocupació, suport empresarial i serveis socials, per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica. La partida més important d'aquesta quantitat, uns 2,8 milions d'euros, es destinava a la creació d'ocupació mitjançant l'organització de cursos ocupacionals i la incentivació de l'activitat econòmica. L'objectiu: crear uns 300 llocs de treball temporals gràcies a aquestes mesures.

Serveis Socials va rebre  una partida addicional de gairebé un milió d'euros, dels quals uns 300.000 es destinarien a crear ocupació vinculada a l'atenció domiciliària, mentre que la part més significativa, uns 600.000 euros, serviria per augmentar el fons d'ajuts d'emergència a les famílies, com beques de menjador i ajudes puntals per a pagar impostos i taxes locals.

L'acord també incloïa congelar els impostos durant els exercicis de 2010 i 2011 i no incrementar les taxes i tarifes de serveis, com l'aigua o el transport públic, per sobre de l'Índex de Preus al Consum de l'any en curs. De la mateixa manera, es contemplava l'aplicació de la "llicència exprés" per tal de simplificar el procés de tramitació de llicències, de manera que la majoria d'empreses i comerços puguessin iniciar la seva activitat mitjançant una simple comunicació a l'Ajuntament.

També es preveia la posada en marxa una finestreta única amb l'objectiu de simplificar les tramitacions de les empreses i el Consistori adoptava el compromís de pagar als proveïdors en un termini màxim de 60 dies. Per últim, el Pacte també establia un conjunt d'accions orientades a estalviar en la despesa municipal.

Davant el perllongament de la situació de crisi, el juny de 2010 el Consistori va aprovar una ampliació del pressupost de més de 3,3 milions d'euros per a desenvolupar noves accions.