Des del 4 de gener de 2016, entra en vigor del nou sistema tarifari a la C-16, amb bonificacions addicionals als peatges de Terrassa - Manresa i Terrassa - Sant Cugat.

  • De l'enllaç 21 a l'enllaç 17, en tots dos sentits de circulació, reducció de més del 60%
  • De l'enllaç 19 a l'enllaç 17, en tots dos sentits de circulació, reducció de més del 70%
  • De l'enllaç 19 a l'enllaç 13, en tots dos sentits de circulació, reducció de més del 30%

Descarrega't el pdf amb la informació.

Els vehicles que facin aquests desplaçaments pagaran pel recorregut que efectivament facin. Aquest descompte pot representar ­ ns a una reducció del 70% respecte de la tarifa vigent.

Poden gaudir d'aquestes boni­ficacions els usuaris de tot tipus de vehicle que disposin de Teletac (Via-T) i facin els itineraris indicats. Aquestes boni­ficacions se sumen a les ja existents.