Pla de Mandat Terrassa 2015-2019El Pla del Mandat 2015-2019, acompanyat dels Plans d'Acció Municipal i dels Pressupostos anuals 2016-2019, constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa per als anys vinents. Es tracta d'un document estratègic per a aquest mandat en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere any amb transparència i participació ciutadana.

 

Aprovat per la Junta de Govern de 18 de març de 2016

Procés Participatiu per a l'elaboració dels plans d'acció municipal anuals

Les prioritats polítiques i els objectius que conté el Pla de Mandat es desenvoluparan a partir de plans d'acció municipal que s'aprovaran cada any acompanyant els respectius pressupostos. En aquests plans es concretaran les accions, programes o projectes que es portaran a terme durant aquell exercici pressupostari.

L'aprovació dels plans d'acció municipal anirà precedida d'un procés obert a la ciutadania. Aquests processos serviran de base per elaborar el pla d'acció municipal del pressupost de l'any posterior.

Transparència i seguiment del Pla de Mandat

El Pla de Mandat  va ser aprovat per la Junta de Govern el 18 de març de 2016 després d'un període d'exposició al públic.

Cada any es realitzaran sessions obertes amb la ciutadania per fer un balanç de l'estat de compliment del Pla de Mandat 2015-2019.

Així mateix, a través del web municipal es podrà seguir el desenvolupament de les actuacions dels Plans d'Acció associats al Pla de Mandat.