El Servei d'Educació és un departament de l'Ajuntament de Terrassa que té com a missió informar i assessorar, als ciutadans que ho sol·licitin, de l'oferta educativa i formativa que hi ha a la ciutat i de totes les activitats educatives programades (Guia d'activitats educatives).

El Servei d'Educació us dona una atenció de qualitat en tots els aspectes relacionats en orientació educativa, sol·licituds d'informació, gestió de beques,…etc.

El Servei d'Educació també treballa per la gent jove que com vosaltres te inquietuds i ganes de treballar i/o seguir estudiant. Per això va crear el Consell de la Formació Professional de Terrassa, per poder donar sortida a tots aquells interrogants que segurament teniu en relació a la formació professional: cicles formatius, lloc on s'imparteixen aquests estudis, sortides professionals, cursos de formació ocupacional, programes de garantia social, programes de transició al treball…etc.


El Consell de la Formació Professional de Terrassa (CFPT)

El Consell de la Formació Professional de Terrassa és una plataforma creada per l'Ajuntament on hi treballen conjuntament organismes educatius, socials i econòmics de la ciutat.

Aquest organisme treballa per que la formació professional guanyi en qualitat i prestigi, per poder ser un opció de futur per els joves de la nostra ciutat, per que tinguin una formació adaptada a les necessitats del mercat actual, per realitzar unes pràctiques en empreses de qualitat, per disposar de borses de treball,…etc.

El projecte de Ser jove després de l'ESO que t'estem presentant i que estàs descobrint a través d'aquesta eina informàtica, neix de la voluntat d'un grup de persones per donar recolzament i suport en tots el àmbits a nois i noies com tu que esteu en un moment important de decisió de futur. Us donem un cop de mà!!


Servei d'Educació
La Rasa, 24
Telèfon: 937803511
www.terrassa.cat/educacio

Persones de contacte:
Marta Dinarès: [email protected]
Marta Mencía (coordinació): [email protected]