Sensibilització Ciutadana Envers l'Accessibilitat 

L'accessibilitat és una condició previa per a que les persones amb discapacitat, homes i dones puguin viure de forma independent i participar plenament en la societat en igualtat de condicions.

L'accessibilitat és un dret i des de l'Oficina per la promoció de l'Accessibilitat es treballa de forma conjunta amb les entitats i de forma transversal amb els altres serveis de l'Ajuntament de Terrassa per aconseguir que no es vulnerin els drets de les persones amb discapacitat.

Campanyes de sensibilització.