Conferència accessible a la Biblioteca Central de Terrassa amb interpretació en llengua de signes, subtitulació en directei i bucle magnètic portàtil

L'Ajuntament de Terrassa, a través del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal i el Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, treballa perquè els actes oberts al públic i les reunions organitzades a la ciutat siguin accessibles.

Per això, posa a disposició de professionals, entitats, empreses i serveis una sèrie d'eines i recursos pràctics per facilitar-los l'organització d'actes i reunions  on tothom pugui participar independentment de les seves capacitats.

Pautes i recomanacions

Recursos

Formacions

 

Més informació