Tallers

Visites

 

Conèixer l'Anella Verda

Fem bosses de paper

Taller d'elaboració de bosses de paper a partir de diaris vells
Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Identificar el destí final dels materials de plàstic i paper un cop esdevenen residus
 • Comprendre la complexitat de materials que formen el grup dels plàstics, els processos implicats en la seva elaboració i les dificultats del seu reciclatge
 • Fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus

Durada : 1 hora

Pujar 

Guarnim les nostres festes

Consisteix en elaborar guarniments amb paper reciclat.
Adreçat a: Nens i nenes de 3 a 12 anys

Objectius:

 • Identificar les primeres matèries i el procés d'elaboració del paper
 • Reflexionar sobre els usos que fem del paper en relació a seu origen
 • Incorporar la sostenibilitat a les festes i celebracions

Durada : 1 hora

Pujar

Un vestit nou per un titella vell

Taller de construcció de titelles a partir de retalls de roba
Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Elaborar una joguina a partir de la reutilització de materials
 • Reflexionar sobre el consum i la generació de residus

Durada : 1 hora

Pujar

Un estalvi molt sostenible

Taller d'elaboració d'un portamonedes a partir d'un bric reutilitzat

Adreçat a : Nens i nenes de 6 a 12 anys

Objectius :

 • Identificar el destí final de l'envàs de bric un cop esdevé un residu
 • Minimitzar l'ús d'envasos no reutilitzables

Durada : 1 hora

Pujar

Sostenibilitat a l'era digital

Taller d'elaboració de fundes per a CD's i DVD's a partir de calendaris i pòsters

Adreçat a : nois i noies de 9 a 16 anys

Objectius :

 • Reconèixer els residus especials per a una correcta separació a la llar
 • Fomentar la reutilització i el reciclatge de residus

Durada : 1 hora

Pujar

Al meu barri, cada residu al seu lloc

Sessió teòrica amb el suport d'una presentació en format PowerPoint combinada amb dinàmiques de grup qeu afavoreixin l'intercanvi d'idees i experiències. 

Objectius :

 • Crear consciència sobre la capacitat de la ciutadania en la presa de decisions sobre la qualitat de vida al seu barri
 • Aprendre a valorar les opcions de consum que impliquen una generació de residus més sostenibles
 • Vincular les actuacions individuals i col•lectives de separació de residus amb els beneficis ambientals i econòmics que reverteixen en la ciutat i en els seus habitants
 • Donar a conèixer exemples d'accions de prevenció, reutilització i separació de residus aplicades a nivell domèstic

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Fem joguines ecològiques!

Consisteix a fer joguines a partir de deixalles. Es fabricaran cotxes, coets, nines, cases, robots...

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles
 • Conèixer la importància de la reducció, la reutilització i reciclatge de residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts
Materials :  Cal preparar deixalles, que siguin netes i que es puguin aprofitar, com ara : cartrons de rotlles de paper de vàter i de cuina, roba vella, ampolles de plàstic ( de mides diferents),brics, capses de cartró...

Pujar

Elaboració de collarets amb càpsules de cafè. NOVETAT

El taller s'inicia amb un treball de reflexió sobre la quantitat de càpsules residuals que generem  i la complexitat de tractament d'aquest residu. Amb l'acompanyament de l'educador cada infant fabricarà un preciós collaret reciclant la part metàl•lica de la càpsula. Les restes de cafè i trossets d'alumini sobrant es dipositaran al contenidor corresponent.

Adreçat a : infants de 3 a 12 anys

Objectius:

 • Reconèixer l'impacte de les nostres activitats diàries en el medi ambient en forma de residus de tot tipus
 • Conèixer el destí final de cada material una vegada esdevé residu
 • Fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials
 • Desenvolupar la creativitat dels infants

Durada : 1 hora i 30 minuts

Grup màxim de 20 infants
 

Fem sabó amb oli de cuina usat 

Consisteix a elaborar sabó amb oli de cuina usat.

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament d'un residu
 • Conèixer els processos químics de l'elaboració de sabons i detergents

Durada : 1 hora i 30 minuts
Materials : Cal portar oli de cuina usat ( 4 o 5 litres ) i ampolla de plàstic o bric de lelt o suc (buits i rentats)

Pujar

 Estalviem a casa

Sessió informativa on es presenten les conseqüències que comporta el mal ús de l'energia al nostre planeta i a la nostra economia. I que podem fer, a nivell personal, per solucionar-ho.
A continuació es farà un auditoria energètica de l'aula o espai on es trobem ( consum elèctric, despesa econòmica que comporta i emissions de contaminants derivades d'aquest consum). Després es donaran les eines perquè cadascú es pugui fer una auditoria a casa seva i saber el que gasta i quines mesures pot aplicar per reduir el consum elèctric.

Objectius :

 • Aprendre com calcular el consum elèctric dels aparells
 • Saber distingir els aparells eficients
 • Conèixer les mesures per estalviar energia elèctrica a casa
 • Contribuir a un canvi de model ambiental i energètic gràcies a l'estalvi i l'eficiència

Durada : 2 hores

Pujar

Eficiència energètica

Amb l'ajuda d'un equip compost per diferents tecnologies d'il.luminació i mesuradors d'energia per comprovar el consum dels aparells elèctrics que més utilitzem, i fent uns càlculs molt senzills, es comprovarà que, amb les aparells de baix consum i uns bons hàbits d'estalvi d'energia, es poden reduir tant el consum d'energia com les emissions i també el cost econòmic.

Objectius :

 • Fomentar l'aprofitament dels recursos energètics
 • Ensenyar a mantenir el nivell de qualitat de vida emprant una quantitat menor de gas i d'electricitat

Durada : 2 hores

Pujar

Tinença responsable d'animals de companyia

Explicació amb suport audiovisual sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

Objectius :

 • Conèixer els beneficis socials i psicològics de tenir animals de companyia
 • Donar pautes per mantenir-los en condicions adequades segons l'espècie triada
 • Explicar la problemàtica dels animals abandonats
 • Evitar compres compulsives

Durada : 1 hora

Pujar

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera,  amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després es mostra una bicicleta elèctrica i es prova com funciona.

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores
 

Pujar

Visita a la deixalleria de Can Casanovas 

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...).

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores. Matins de dilluns a divendres.

Pujar

Visita al Centre de Tractamet de Residus

Explicació dinàmica del destí de cada residu que generem amb suport audiovisual i visita a les instal•lacions del CTR a través d'una passarel•la aïllada i protegida.

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts
Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental

Pujar

 

 

Biodiversitat a l'Anella Verda - Parc Agroforestal

L'activitat treballa els valors ecològics, econòmics i socials d'un dels espais més emblemàtics de l'Anella Verda de Terrassa, el Parc Agroforestal.

Al llarg de l' itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge del Parc i estudiar-ne els hàbitats més destacats: camps, boscos i torrents. Amb instrumental de mesura i claus dicotòmiques, estudiarem les condicions ambientals i la flora de cada hàbitat per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat. També reflexionarem sobre la necessitat de preservar aquests espais, de com hi podem participar i de quins projectes estan previstos per millorar els seus valors ecològics (recuperar el bosc de ribera, reordenar els horts, etc.), econòmics (agricultura local, ecològica i de Km.0) i socials (xarxa de camins i equipaments, activitats).

Objectius :

 • Conèixer l'Anella Verda i copsar-la com un espai més del municipi.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics del Parc Agroforestal.
 • Adquirir un actitud crítica i participativa envers la conservació del paisatge
 • Entendre i fomentar l'excursionisme responsable com a hàbit saludable.

Durada: Mig matí

Pujar

Una passejada per Bonvilar

Passejada pels entorns del Centre d'informació ambiental Bonvilar ( CIAB ), situat al sector de llevant del terme del municipi. Es recorren tres ambients diferents: el bosc públic de Can Bonvilar, el torrent de la Betzuca i l'espai agrícola dels plans de Can Canya.

El CIAB , situat a l'inici del recorregut, és l'equipament que gestiona l'itinerari. Disposa d'una sala polivalent, serveis sanitaris, estació de producció d'energia fotovoltaica i una àrea de lleure amb taules de fusta. Hi ha aparcaments per a autocars.

Objectius :

 • Donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics d'aquest espai
 • Aprofundir en els coneixements sobre la geologia, la flora, la vegetació, la fauna i el paisatge del torrent de la Betzuca i del bosc de Can Bonvilar, dins del context de la plana del Vallès

Durada : mig dia
Lloc on es realitza : CIAB

Pujar