Procés participatiu
Posem en marxa el procés participatiu de la futura Agenda Urbana de Terrassa, un document estratègic de ciutat, amb l'horitzó de l'any 2030, alineat amb les estratègies mundials orientades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Desenvolupament sostenible
L'Agenda Urbana de Terrassa fixarà les bases per impulsar a la nostra ciutat el desenvolupament sostenible, la preservació del medi ambient, la lluita contra l'emergència climàtica i la creació d'oportunitats de progrés social i econòmic sostenibles. És a dir, serà una eina per avançar cap a un futur millor per a tothom.

Preservar el planeta i millorar la vida de les persones
Aquesta futura Agenda Urbana de Terrassa s'alinearà amb les agendes urbanes europea, espanyola i catalana, així com amb l'Agenda 2030, a través de la qual Nacions Unides determina a escala mundial els Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS. Les "agendes urbanes" tenen com a objectiu sincronitzar un gran canvi a nivell planetari: fer possible que les persones visquin millor i al mateix temps aturar la crisi climàtica.

Horitzó 2030
En el context de la definició de les estratègies per a la sortida de la crisi de la Covid-19 i del seu impacte sanitari, econòmic i social, l'elaboració d'una Agenda Urbana de Terrassa esdevé una oportunitat per compartir col·lectivament reflexions sobre el present de la ciutat, definir estratègies compartides de futur i per alinear-les amb els objectius globals de sostenibilitat i de progrés social i econòmic. L'Agenda Urbana és també un instrument necessari perquè Terrassa pugui participar en projectes i fons europeus, al mateix temps que esdevingui un espai de reflexió, diàleg i consens sobre les línies mestres del futur de la ciutat.

Construir consensos
El procés, impulsat des de l'Ajuntament amb el consens de tots els Grups Polítics Municipals, s'inicia el mes de maig i es preveu que finalitzi el mes de desembre de 2021, escoltant i integrant totes les sensibilitats i visions. Construint consensos. Construint una ciutat millor, amb la vista posada a l'any 2030 i més enllà.

19 05 2021

Iniciem el procés participatiu

Posem en marxa el procés participatiu, obert a tota la ciutadania fins al proper 19 de juny. En aquesta fase, l'objectiu és compartir visions i idees sobre el present i futur de la nostra ciutat: reptes, oportunitats, riscos... A la plataforma ParticipaTerrassa tota la documentació necessària i un formulari per expressar les vostres opinions.