L'anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d'on provenen, per poder avisar la població i aplicar mesures preventives i correctores.

 

  1. Quins són els principals contaminants atmosfèrics i quin és el seu origen?
  2. Com s'avalua la qualitat de l'aire?
  3. Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosfèrica?
  4. Quina és la qualitat de l'aire a Catalunya?
  5. Quina és la qualitat de l'aire a Terrassa?
  6. On puc consultar les dades de qualitat de l'aire de Terrassa?
  7. Què fa l'Ajuntament de Terrassa per a millorar la qualitat de l'aire?
  8. Què puc fer per a millorar la qualitat de l'aire?
  9. Què podem fer per a reduir l'exposició a la contaminació?

 

Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosfèrica?

La contaminació atmosfèrica afecta  greument la salut de les  persones. Cada contaminant afecta d'una manera diferent.

Consulta el Canal Salut  per saber-ne més.

Pujar

Quina és la qualitat de l'aire a Catalunya?

Consulta els informes anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya.

Amplia informació amb les dades anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya per zones i amb les dades històriques de qualitat atmosfèrica.

Pujar

Quina és la qualitat de l'aire a Terrassa?

La qualitat de l'aire depèn de la concentració de diferents contaminants atmosfèrics.

Anàlisi de les dades estadístiques de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 

Pujar

On puc consultar les dades de qualitat de l'aire de Terrassa?

Les últimes dades les pots trobar al web de la Generalitat de Catalunya Vols saber què respires? 
 
 

Coneix l'evolució de la qualitat de l'aire municipal a l'Anuari estadístic de Terrassa i altres estudis realitzats al municipi:


Consulta la previsió de la contaminació atmosfèrica amb el Sistema CALIOPE.

Pujar

Què fa l'Ajuntament de Terrassa per a millorar la qualitat de l'aire?

L'Ajuntament de Terrassa treballa coordinadament amb la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions públiques participant a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de Barcelona, acordant la implementació de mesures de mobilitat sostenible i de reducció de les emissions contaminants perjudicials per a la salut de la ciutadania i el medi ambient.

En l'àmbit municipal es va aprovar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020), el Pla de Reducció del Soroll (2014-2018), el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, i el Pla de Mobilitat Urbana (2016-2021) on es fixen les accions concretes per a avançar cap a una ciutat més agradable, sostenible, segura, saludable i eficient.


 

 

 

 

 

Pujar

                                                                                                                                                

Què puc fer per a millorar la qualitat de l'aire?

Els consells per millorar la qualitat de l'aire et permetran modificar fàcilment certs hàbits que repercuteixen directament en el medi ambient i en la teva qualitat de vida.

Pujar

Què podem fer per a reduir l'exposició a la contaminació?

L'exposició a la comtaminació ens pot afectar greument a la salut. És per això que el Canal Salut  ha realitzat un seguit de recomanacions.

Pujar