L'anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d'on provenen, per poder avisar la població i aplicar mesures preventives i correctores.

 

 

  1. Quins són els principals contaminants atmosfèrics i quin és el seu origen?
  2. Com s'avalua la qualitat de l'aire?
  3. Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosfèrica?
  4. Quina és la qualitat de l'aire a Catalunya?
  5. Quina és la qualitat de l'aire a Terrassa?
  6. On puc consultar les dades de qualitat de l'aire de Terrassa?
  7. Què fa l'Ajuntament de Terrassa per a millorar la qualitat de l'aire?
  8. Què puc fer per a millorar la qualitat de l'aire?
  9. Què podem fer per a reduir l'exposició a la contaminació?

 

 

Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosfèrica?

Pots consultar la informació a través de Canal Salut

Pujar

 

 

Quina és la qualitat de l'aire a Catalunya?

Consulta els informes anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya.

Amplia informació amb les dades anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya per zones i amb les dades històriques de qualitat atmosfèrica.

Pujar

 

 

Quina és la qualitat de l'aire a Terrassa?

Anàlisi de les dades estadístiques de la Qualitat de l'Aire a Terrassa (actualitzat a maig 2017)

Pujar

 

 

On puc consultar les dades de qualitat de l'aire de Terrassa?

Les últimes dades les pots trobar:
 

 

Coneix l'evolució de la qualitat de l'aire municipal a l'Anuari estadístic de Terrassa i altres estudis realitzats al municipi:


Consulta la previsió de la contaminació atmosfèrica amb el Sistema CALIOPE.

Pujar

 

 

Què fa l'Ajuntament de Terrassa per a millorar la qualitat de l'aire?

L'Ajuntament de Terrassa treballa coordinadament amb la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions públiques participant a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de Barcelona, acordant la implementació de mesures de mobilitat sostenible i de reducció de les emissions contaminants perjudicials per a la salut de la ciutadania i el medi ambient.

En l'àmbit municipal es va aprovar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020), el Pla de Reducció del Soroll (2014-2018), el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, i el Pla de Mobilitat Urbana (2016-2021) on es fixen les accions concretes per a avançar cap a una ciutat més agradable, sostenible, segura, saludable i eficient.


 

 

Pujar

 

 

 

 

Què puc fer per a millorar la qualitat de l'aire?

Els consells per millorar la qualitat de l'aire et permetran modificar fàcilment certs hàbits que repercuteixen directament en el medi ambient i en la teva qualitat de vida.

Pujar

 

 

Què podem fer per a reduir l'exposició a la contaminació?

Pots consultar les recomanacions al Canal Salut i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Pujar