L'Arxiu fotogràfic està format principalment pel Fons Municipal, aquest es nodreix de les fotografies ingressades pels diferents serveis que formen l'Ajuntament de Terrassa.

D'altra banda també es conserven Fons Privats, personals o d'empreses que han estat cedits a l'Ajuntament per tal de ser conservats, classificats i ordenats de forma adequada i així garantir-ne la seva posterior difusió.

L'objectiu de l'Arxiu fotogràfic és fer accessible a tothom el patrimoni gràfic terrassenc que conservem a l'arxiu.

Es poden sol·licitar fotografies o informació del Fons Fotogràfic de l'Arxiu Municipal de Terrassa mitjançant la SEU electrònica de l'Ajuntament. Hi podeu accedir directament a travès de l'enllaç que us mostrem a la dreta.

En aquesta secció us presentem els diferents fons i col·leccions fotogràfiques que es conserven a l'Arxiu.

 • Fons fotogràfic Municipal [1870-...]
 • Fons Carles Duran i Torrens [1911-2001]
 • Fons Fèlix Carol i Borrell [1924-2006]
 • Fons Fotos Francino [1950-2010]
 • Fons Manel Coll i Colomer [1962-2004]
 • Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragón [1870-1958]
 • Col·lecció fotogràfica del Fons Agustí Bartra i Anna Murià [1905-1999]
 • Col·lecció fotogràfica Carles Altimira Codina [1936-1967]
 • Col·lecció fotogràfica Eduard Bros [1932-1970]
 • Col·lecció fotogràfica Anselm Marcet i Rodríguez [1929-2005]
 • Col·lecció fotogràfica Antoni Germain Massanés [1922-2001]