1818 Església de Sant Miquel - Direcció: L'ardiaca Fèlix Torres i Amat de Palou (1772-1847, costejades pel seu nebot Joaquim de Sagrera)
 • Descobriment cripta de Sant Celoni

1876 Can Bosch de Basea (masia) - Direcció: Domènec Palet i Barba

 • Troballa: sitja sepulcral tallada per l'ampliació de la ctra. de Rubí, d'època del Calcolític.
189? Carrer de Sant Antoni, núm. 56? (casa Marinel·lo o Guardiola) - Direcció: Josep Soler i Palet dóna la notícia
 • Troballes amb motiu de la construcció de la casa Guardiola

1895-96 Església de Sant Pere - Direcció: Francisco Villar Carmona i Lluís Muncunill

 • Remodelació església, enderroc de l'edifici de la vicaria, descobriment retaule petri
1896 Cova del Frare (terme de Matadepera) - Direcció: Domènec Palet i Barba
 • Cova amb seqüència estratigràfica des del Neolític

1897 Can Missert - Direcció: Josep Soler i Palet i Palet i Barba

 • Sr. Barata comunica a Soler i Palet les primeres troballes
1903 Fossar de Santa Maria - Direcció: Reverend Sr. Trullàs
 • Descobriment mosaic basílica de Santa Maria d'Ègara, amb motiu excavació d'una fossa per a sepultura

1906 Església de Sant Miquel - Direcció: Josep Puig i Cadafalch

 • Localització de la pavimentació actual i possible piscina baptisteri
1911 Torrota de l'Obac - Direcció: Pau Gorina i Gabarró
 • Torre preromànica de planta quadrada

1911 Enterrament de la Serrallonga (terme de Vacarisses) - Direcció: Rnd. Joan Solà, Sch. P. Escolapi

 • Troballa: collaret de 15 petxines. Cista
1916 Can Bosh de Basea (masia) - Direcció: Domènec Palet i Barba
 • Ampliació carretera de Rubí

1916 Can Missert - Direcció: Josep Colominas

 • Excavació en extensió
1916 Can Missert - Direcció: Josep Colominas
 • Excavació en extensió

1917 Església de Santa Maria - Direcció: Rector Homs

 • Descobriment absidiola amb pintures d'època romànica, Sant Thomas Becket
1918-20 Conjunt esglésies - Direcció: Josep Puig i Cadafalch (sembla ser que, a la pràctica, ho va dur a terme un tal Armengol)
 • Rebaixament general dels antics fossars de Sant Pere i Santa Maria, deixant-los a la cota de circulació actual. Estructures de les diferents construccions religioses són visibles

1920 Sepultures de la Porquerissa (terme de Mura) - Direcció: Centre Excursionista de Terrassa

 • Troballa: enterraments de lloses
1920 Can Fatjó
 • Troballes aïllades a la masia
 • Columna, basament i bust de marbre que representant el déu Bacus

1923 Sepultures de Can Robert (terme de Matadepera) - Direcció: Domènec Palet i Barba i Rnd. Joan Solà

 • Troballa: 2 tombes de lloses
1929 Mas de la Serra Llarga o Corralots de l'Obac - Direcció: Pau Gorina i Gabarró
 • Troballa: mur construït en opus spicatum

1929 Cingle del Marquet, coll d'Eres (terme de Sant Llorenç Savall) - Direcció: Rnd. Joan Solà, Sch. P.

 • Troballa: 6 enterraments de lloses. Troballa d'una sivella de cinturó, de bronze
1929 Sepultures de Can Robert (terme de Matadepera) - Direcció: Domènec Palet i Barba i Rnd. Joan Solà
 • Troballa: 3 tombes de lloses

1930 Coves de la Simanya (terme de Sant Llorenç Savall) - Direcció: Rnd. Joan Solà, Sch. P. i Marian Galí

 • Troballa: Ceràmiques
1930 Poblat del coll d'Eres (terme de Sant Llorenç Savall) - Direcció: Ignasi Escudé
 • Aixecament planimètric estructures visibles

1931 Església de Sant Pere - Direcció: Josep Puig i Cadafalch

 • Excavació sud façana església: tres naus
1933 Església de Santa Maria. Sota mosaic exterior - Direcció: Francesc Font
 • Descobriment estructures basilicals

1935 Cova de les Ànimes (terme de Matadepera) - Direcció: Domènec Palet i Barba

 • Troballa: denes de collaret
1947 Església de Santa Maria - Direcció: Josep de C. Serra i Ràfols i Epifàni de Fortuny
 • Excavació interior església, aixecament del paviment de la nau

1953 Carrer de la Font Vella, 43

 • Excavació propietari, Eudald Aymerich
 • Enterraments en tègules
1958 Carrer d'Àngel Rodamilans, 74 (Ca n'Anglada) - Director: Salvador Alavedra i Invers
 • Troballa d'un sarcòfag de plom i tres enterraments en tègules, d'època romana

1959 Carrer de l'Església i plaça del Rector Homs - Direcció: Salvador Alavedra

 • Descobriment de sitges, murs i enterraments
1968 Can Jofresa - Direcció: Ramir Mas Déu
 • Excavació de la vil·la romana. Troballa d'un forn per a coure ceràmiques

1970 Monestir de Sant Llorenç del Munt (terme de Matadepera)

 • Sondeigs puntuals pavimentació
1974 Vinya de'n Manel (Can Bosch de Basea) - Direcció: Eduard Ripoll, Eulàlia Morral i Josep Maria Nuix)
 • Troballa: restes d'una vil·la romana

1975-76 Església de Sant Pere - Direcció: Jordi Ambrós

 • Obres d'exploració i restauració en l'absis. Descobriment finestres originals i pavimentació opus signinum
1976 Església vella de Rellinars (terme de Rellinars) - Direcció: Enric Santmartí, Eduard Ripoll i Salvador Alavedra
 • Excavació interior església romànica i exterior, tombes antropomorfes

1976 Església vella de Rellinars (terme de Rellinars) - Direcció: Eduard Ripoll, Enric Santmartí i Eulàlia Morral

 • Excavació interior església romànica i exterior
1977 Necròpolis romana del carrer de la Font Vella
 • Enterraments en tègules

1978-79 Carrer de la Font Vella, 37 al 51 bis - Direcció: Salvador Alavedra, Llorenç Muntada Joan Saladrigas

 • Troballa: enterraments en tègules, números 1 al 16
1980 Església de Santa Maria - Direcció: Jordi Ambrós
 • Restauració teulades. Redescobriment àmfores

1980 Església de Sant Miquel - Direcció: Jordi Ambrós

 • Restauració teulades. Anàlisi arquitectònica
1981 Sepultures de Can Robert (terme de Matadepera) - Direcció: Araceli Martín i Antonio Moro
 • Reexcavació de les cinc tombes de lloses

1980-81 Carrer de la Font Vella, 37 al 51 bis - Direcció: Antonio Moro

 • Troballa: enterraments números 13 i 16

1982 Carrer de la Rectoria - Direcció: Antonio Moro

 • Troballa: enterrament de tègules.

1982 Carrer dels Gavatxons, 10 (casa Geis) - Direcció: Antonio Moro

 • Troballa: Ocupació posterior segle XVI
1982 Can Jofresa, vil·la romana - Direcció: Maribel Elbaile i Antonio Moro
 • Excavació de delimitació vil·la romana

1983 Can Jofresa, vil·la romana - Direcció: Maribel Elbaile i Antonio Moro

 • Troballa: sector forns; descobriment del forn gran i d'un altre de petit
1984-85 Can Jofresa, vil·la romana - Direcció: Teresa Casas, Jaume Coll i Antonio Moro
 • Excavació en extensió sector estructures i forns

1985 Can Jofresa, vil·la romana - Direcció: Teresa Casas i Antonio Moro

 • Incidència construcció pista d'atletisme zona dipòsits
1985-86 Carrer dels Gavatxons, 15-1 - Direcció: Antonio Moro
 • Tram de fossat i torre cantonera vil·la medieval

1986 Can Jofresa, vil·la romana - Direcció: Xavier Font, Lourdes Mazaira i Antonio Moro

 • Excavació sector A
1987-88 Carrer de la Rectoria - Direcció: Antonio Moro

1987 L'Aiguacuit, vil·la romana - Direcció: Ramon Jàrrega i Lourdes Mazaira

 • Delimitació de les restes romanes
1987-88 Torre Mossèn Homs, masia - Direcció: Antonio Moro
 • Evolució constructiva de la masia

1988 Plaça del Rector Homs - Direcció: Antonio Moro

 • Seguiment obres de serveis d'aigua. Troballes de restes arqueològiques
1988 Plaça del Rector Homs - Direcció: Antonio Moro
 • Seguiment obres de servei, telefònica. Troballes arqueològiques

1988 Casal de Sant Pere, c/ Major de Sant Pere, núm. 63 - Direcció: Antonio Moro

 • Enterrament d'època romana, en tègules
1988 Castell cartoixa de Vallparadís - Direcció: Antonio Moro
 • Seguiment rasa telefònica en el fossat nord

1988 L'Aiguacuit, masia - Direcció: Antonio Moro

 • Cales de sondeig en terrasses a edificar. Localització forn de ceràmica d'època moderna
1988 Carrer de Valls, vil·la romana de l'Aiguacuit - Direcció: Antonio Moro
 • Urbanització del carrer. Troballa: restes romanes

1988-89 L'Aiguacuit, vil·la romana - Direcció: Eduard Sànchez

 • Zona nord de la vil·la. 5a campanya
1989 Carrer dels Gavatxons, 7 - Direcció: Antonio Moro
 • Casa Piñol.

1989-90 L'Aiguacuit, vil·la romana - Direcció: Eulàlia Barrasetas, Albert Martín i Josep M. Pale

 • Zona sud de la vil·la romana
1989-90 Entorn torre del Palau - Direcció: Antonio Moro
 • Patis finques entorn torre del Palau.

1990 Can Fonollet, masia - Direcció: Maria Sardà

 • Localització restes romanes relacionades amb una vil·la
1991 Can Bonvilar, vil·la romana - Direcció: Antonio Moro
 • Localització restes romanes, relacionades amb una vil·la

1991-93 Castell cartoixa de Vallparadís - Direcció: Antonio Moro

 • Excavació parcials fossats nord, est i sud del castell
1991 Carrer Cremat, 26-28 - Direcció: Antonio Moro
 • Seguiment enderroc i excavació subsòl. Destaca localització d'una galeria de doble tram i fàbrica d'oli del segles XIX-XX

1991 Plaça del Dr. Robert - Direcció: Antonio Moro

 • Troballa: un estrat amb ceràmiques romanes
1991 Capella del Sant Crist, església del Sant Esperit - Direcció: Antonio Moro
 • Descobriment de la tomba de Joan Montpeó, mort l'any 1726

1991-92 Carrer Cremat, 6 - Direcció: Antonio Moro

 • Descobriment pilar del castell de Terrassa i galeria superior claustrada
1992 Carrer Cremat, números 16-24 - Direcció: Antonio Moro
 • Seguiment enderroc i excavació del subsòl. Primers treballs a la Torre del Palau.

1993 Torre del Palau - Direcció: Antonio Moro

 • Treballs de repicat interior
1993 Forn de Can Parellada - Direcció: Antonio Moro
 • Reexcavació del forn de ceràmica d'època moderna

1993 Carrer de Jaume Cantarer - Direcció: Antonio Moro

 • Seguiment obra de serveis. Localització tram del fossat sud de la vil·la medieval
1993 Plaça Vella - Direcció: Antonio Moro
 • Plaça de la vil·la medieval

1993 Carrer de l'Església - Direcció: Antonio Moro

 • Seguiment obres majors. Localització tram fossat est
1994 Plaça Vella - Direcció: Antonio Moro
 • Necròpolis de la vil·la, segle XVI-XVII

1994 Església vella de Rellinars (terme de Rellinars) - Direcció: Gemma Garcia i Antonio Moro

 • Treballs de neteja i planimetria
1994 Torre del Palau - Direcció: Antonio Moro
 • Superfície exterior, planimetria i seguiment obres d'embelliment

1995 Can Ballarà - Direcció: Xavier Carlús i Jaume Díaz

 • Troballa: sitja sepulcral, bronze antic-mitjà (1800-1200 a.C.).
1995 Conjunt esglésies de Sant Pere - Direcció: A. Moro, A. Rigo i F. Tuset
 • Excavació exterior entre absis Santa Maria i absis Sant Miquel. Troballes relacionades amb les diferents construccions religioses anteriors a la construcció romànica

1995 Carrer Major - Direcció: Antonio Moro

 • Seguiment urbanització del carrer, troballa: una cornisa decorada, de gres de Montjuïc
1996 Fàbrica Guardiola - Direcció: Direcció: Antonio Moro
 • Localització de nivells d'època romana. Possible restes d'una vil·la

1996 Carrer Jaume Cantarer, 4-8

1996-97 Conjunt esglésies de Sant Pere - Direcció: A. Moro i F. Tuset
 • Excavació exterior entre les esglésies de Santa Maria i Sant Miquel; zona sud del mosaic; i oest Sant Miquel

1997 Carrer Jaume Cantarer, 4-8 - Direcció: Antonio Moro

 • Excavació subsòl. Localització de dues sitges medievals (s. XII). Planimetria galeria subterrània
1997 Carrer de l'Església - Direcció: Antonio Moro
 • Seguiment obres menors, localització traçat muralles i fossat

1997 Raval de Montserrat - Direcció: Antoni Moro

 • Localització i excavació parcial del tram nord del fossat de la vil·la medieval
1998 FECSA, carrer de la Unió, s/n - Direcció: Antonio Moro
 • Treballs de sondeig. Localització tram oest del fossat de la vil·la

1998 Carrer de l'Església, 14-16 - Direcció: Antonio Moro

 • Localització tram est del fossat a les dues finques
1998 Carrer del Vall, 36 i carrer del Baix, 35 - Direcció: Antonio Moro
 • Localització del tram de fossat sud

1998 Raval de Montserrat

 • Descobriment d'uns 60 m. del tram nord del fossat de la vila de Terrassa
1999 El mas de la Castlania (cal Canela) – Direcció: Antonio Moro
 • Estudi historicoarqueològic de les dues finques del mas

1999 Carrer de la Torre, 19 (cal Mussarra) – Direcció: Antonio Moro

 • Recol·lecció de fragments de dues pavimentacions romanes
1999 Carrer de la Font Vella, 16 (casa de la Confraria del Sant Crist) – Direcció: Antonio Moro
 • Posada al descobert d'una gran part de les superfícies de la casa

1999 Carrer del Vall, 43 – Direcció: Antonio Moro

 • Localització de galeries subterrànies
1999 Carrer de la Font Vella, 17 (cal Sans) – Direcció: Antonio Moro
 • Observació de la tècnica constructiva de la finca

2000 El traçat del fossat de la vila de Terrassa al segle XIII – Direcció: Gemma Garcia i Llinares

 • Definició del traçat del fossat, especialment al carrer de la Unió
2000 La muralla de la vila de Terrassa – Direcció: Antonio Moro
 • Descoberta de tram de muralla de la vila

2000 El vapor Busquets

 • Integració de l'estructura per part de l'establiment Viena
2000 Arts decoratives – Direcció: Antonio Moro
 • Diverses intervencions de rescat de decoracions i elements arquitectònics d'edificis

2001 Muralla i fossat al carrer Gavatxons, 5 – Direcció: Gemma Garcia i Llinares i Federico Izquierdo i Aguilera

 • Excavació del subsòl i localització d'un fossat del segle XVI
2001 El mas de la Castlania – Direcció: Antonio Moro
 • Delimitació del mas

2001 Ca N'Anglada

 • Estudi per a la rehabilitació de la masia per part de PRODIS
2001 El convent de Sant Francesc
 • Estudi de l'IMCET per a la rehabilitació del convent, amb diverses intervencions

2001 Carrer Major de Sant Pere, 33 – Direcció: Antonio Moro

 • Constatació d'enterraments d'època romana
2001 Les esglésies de Sant Pere – Direcció: Antonio Moro i Francesc Tuset
 • Intervencions a la zona compresa entre Sant Miquel i Sant Pere

2002 El promontori del poble antic de Sant Pere – Direcció: Antonio Moro

 • Intervencions a les finques del carrer de la Rectoria
2002 Les esglésies de Sant Pere – Direcció: Antonio Moro
 • Posada al descobert de les diferents fases del complex episcopal

2003 Carrer dels gavatxons, 5 – Direcció: Antonio Moro i Gemma Garcia

 • Tram de muralla de la vila de Terrassa
2004 Castell cartoixa de Vallparadís – Direcció: Jaume Días i Ortells
 • Dues campanyes fruit del projecte de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

2004 Raval de Montserrat, 33 – Direcció: Marta Maragall i Moreno

 • Tram de fossat i recuperació/documentació patrimonial de la finca
2004 Carrer Cremat, 3 – Direcció: Daniel Gutiérrez Espartero
 • Excavació d'una finca medieval

2004 Torre del Palau – Direcció: Daniel Gutiérrez Espartero

 • Estudi d'aspectes constructiu
2005 Església de Sant Miquel – Direcció: Antonio Moro
 • Descobriment de la configuració de les tres portes originàries del cos central i d'un sarcòfag de marbre

2005 Fossat del castell cartoixa de Vallparadís – Direcció: Daniel Gutiérrez Espartero

 • Intervenció al tram sud del fossat
2005 Necròpoli romana del carrer de la Font Vella – Direcció: Antonio Moro
 • Descoberta de tres enterraments amb caixa de tègules i imbrices disposades a doble vessant

2005 Tram de fossat del Raval de Montserrat, 33 – Direcció: Jordi Morera

 • Descoberta de 10 m. de tram del fossat medieval de la vila de Terrassa
2005 Tram de fossat del carrer del Vall, 16 – Direcció: Marta Maragall
 • Descoberta de 5 m. de tram de fossat

2006 Jaciment prehistòric de Vallparadís – Direcció: Joan Garcia i Kenneth Martínez

 • Excavació, classificació i restauració del jaciment
2006 Esglésies de Sant Pere – Direcció: Antonio Moro
 • Intervencions a l'edifici de la rectoria i construccions annexes

2006 Carrer Major de Sant Pere, 25 – Direcció: Mar Flores

 • Localització de tombes cristianes
2006 Carrer de Jaume Cantarer, 3 – Direcció: Antonio Moro
 • Intervenció en finca del segle XV

2006 Mina d'aigües de Vallparadís – Direcció: Antonio Moro

 • Restes d'una font sepultada
2007 Plaça Vella – Direcció: Susanna Abad
 • Restes d'època romana, medieval i moderna

2007 Carrer Major de Sant Pere, 15 – Direcció: Sergio Arroyo

 • Restes d'època ibèrica i romanes
2007 Església de Santa Maria – Direcció: Antonio Moro
 • Estudi de l'aparell constructiu i l'acabament decoratiu de les façanes

2007 El Vapor Gran – Direcció: Antonio Moro

 • Recuperació i documentació de la campana