Zona amb la velocitat limitada a 30 km/h

Zones 30:
El projecte té com a objectiu la pacificació del trànsit limitant la velocitat en alguns carrers o illes dels barris, per tal que la ciutadania pugui gaudir de l'espai públic en un entorn més amable, segur i sostenible. Contribueix, doncs, a millorar la qualitat de vida de les persones i potencia un espai urbà que té en compte les necessitats de temps dels ciutadans al llarg del seu cicle de vida.

 

info de Zones 30 vigents i futures (plànol).

info de Zones 30 vigents i futures (plànol).

 

 

 

 

 

 

 

Camins Escolars
Aquests itineraris protegits permeten als infants desplaçar-se sols fins als centres escolars, tot reforçant-los l'autonomia i l'aprenentatge de la gestió del temps personal. La implantació 

dels camins demana la implicació de tota la ciutadania, ja que suposa una pacificació del trànsit i una nova cultura de la mobilitat, que prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte a l'entorn ambiental. Alhora es compta amb el suport de la policia municipal en els horaris d'entrada i sortida de les escoles.

Pla de la Maurina
Una de les línies d'actuació del Pla de Barris de la Maurina és tenir en compte l'espai públic com un dels àmbits més importants per definir propostes noves pel que fa els usos del temps, impulsant actuacions que permeten aconseguir una ordenació de l'espai i el temps més equilibrada i que situïn a les persones del barri com a element central per millorar-ne el benestar quotidià.

Plana web del Pla de la Maurina

Accessibilitat Universal
La consagració del dret a l'accessibilitat universal per part de la Unió Europea ha estat un factor decisiu, que ha permès donar un impuls fonamental en la consecució dels objectius encaminats a combatre tots aquells factors que propicien limitacions sobre determinades persones.

Aquesta voluntat, entesa com un objectiu de ciutat, ha fet que entitats, associacions i representants municipals treballin colze a colze per crear un espai que promogui Terrassa com a capdavantera en qualitat de vida, una ciutat accessible i inclusiva, on la diversitat sigui acceptada, i on les facilitats per a l'accessibilitat global siguin un fet.