Terrassa lidera la xarxa de les Ciutats de l'Arc Metropolità de Barcelona, un sistema de relació diferent i paral·lel al model d'organització territorial clàssic, com són les comarques o les noves vegueries. Un grup de ciutats amb una forta identitat i personalitat dins la província de Barcelona i que actua com a motor en temes d'indústria, tecnologia, comunicacions i medi ambient. Les set ciutats que formen l'Arc Metropolità són Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Van començar a treballar com a grup el 1992 al voltant del debat territorial amb un objectiu clar: decidir sobre el futur de l'àrea metropolitana, una de les grans regions europees amb 5 milions d'habitants, dels quals els més de 80 municipis de la segona corona metropolitana tenen una  població conjunta que supera els 700.000.

Imatge de l'Arc MetropolitàAl llarg de la seva història s'han proposat examinar problemàtiques comunes derivades de la implantació d'infraestructures, del desenvolupament dels serveis, de l'evolució socio-econòmica dels sistemes urbans relacionats amb el desenvolupament del sistema metropolità; intercanviar experiències en el desenvolupament de l'ordenament urbanístic i, molt concretament, per seguir els treballs d'elaboració del Pla territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Terrassa impulLogo e l'Arc metropolitàsa i acull l'Oficina Tècnica d'aquest grup de ciutats que segueixen mantenint la voluntat de participar en els processos, sempre complexes, d'articulació del sistema metropolità.

Al llarg d'aquests anys s'han posat sobre la taula problemàtiques comunes relacionades amb les infrastructures, els serveis i l'evolució socio-econòmica i s'han impulsat diferents declaracions polítiques i estudis sobre la realitat territorial metropolitana.

Trobareu més informació al web de les Ciutats de l'Arc Metropolità de Barcelona.