Els serveis d'ajuda a domicili són el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder dur a terme les tasques habituals de la vida quotidiana.

Aquests serveis inclouen dos tipus d'ajudes:

  • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, entre d'altres.
  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar  i rentar la roba, entre d'altres.

A Terrassa aquests  serveis poden ser prestats en l'àmbit públic (Serveis Socials) o  en l'àmbit privat: