És voluntat de l'Ajuntament de Terrassa minimitzar els riscos en tractaments fitosanitaris i de fet es porta a terme una política de "Lluita integrada", és a dir, abans de fer un tractament s'han aplicat totes les mesures correctores naturals. En alguns casos, es fan servir productes de baixa o nul·la toxicitat com sabó potàssic o productes vegetals. Només quan el problema esdevé plaga es tracta amb productes químics.

Les persones que tenen problemes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM), o aquelles que senzillament vulguin ser avisades puntualment abans de qualsevol tractament, poden fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] posant en l'assumpte:  Avís de tractament químic fitosanitari.

25 08 23

Avís de tractament fitosanitari el dia 25 d'agost

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament químic amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH), per al control de la galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola). El tractament es durà a terme el 25 d'agost, entre les 00.01h i les 6.00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

26 07 23

Avís de tractament fitosanitari entre els dies 26 i 28 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament químic amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH), per al control de la galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola). El tractament es durà a terme entre el 26 i el 28 de juliol, entre les 00.01h i les 6.00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

20 07 23

Avís de tractament fitosanitari el dia 20 i 25 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control de l'escarbat vespa barrinadora de les moreres (Xylotrechus chinensis). El tractament es durà a terme en el període comprés entre els dies 20 i 25 de juliol, en horari diürn.

18 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 18 i 19 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control de l'escarbat vespa barrinadora de les moreres (Xylotrechus chinensis). El tractament es durà a terme els dies 18 i 19 de juliol, en horari diürn.

16 06 23

Avís de tractament fitosanitari el dia 16 de juny

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues a les zones verdes de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament fungicida amb Deltametrin + Tetraconazol + Fosetyl-Al (ALIETTE), pel control d'escolítids i de fongs (Cytospora sp. i Pythium sp.) que afecten els Cupressus sempervirens. Les actuacions es realitzaran el 16 de juny en horari de 05:00 a 07:00, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

01 06 23

Avís de tractament fitosanitari els dies 1 i 2 de juny

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK) en aquells exemplars més afectats i amb nemàtodes en els exemplars amb una afectació més lleu, pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) als margallons (Chamaerops humilis) i trachicarpus (Trachycarpus fortunei). El tractament és localitzat a l'ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran entre l'1 i el 2 de juny en horari de 00:00 a 7:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

15 05 23

Avís de tractament fitosanitari del dia 15 al 19 de maig

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control de galeruca (Xanthogaleruca luteola) als oms (Ulmus sp). El tractament es durà a terme a partir del dia 15 al 19 de maig, en horari diürn.

31 03 23

Avís de tractament fitosanitari el dia 31 de març

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues a les zones verdes de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament fungicida amb Fosetyl-Al (ALIETTE), pel control dels fongs (Fusarium sp. i Pythium sp.) que afecten als Viburnum tinus. Les actuacions es realitzaran el 31 de març en horari de 00:00 a 06:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

16 12 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 16 de desembre

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) als margallons (Chamaerops humilis). El tractament és localitzat a l'ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran el 16 de desembre en horari de 05:00 a 7:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

17 11 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 17 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins i cedres (pinus sp. i cedrus sp.). El tractament es durà a terme el dijous 17 de novembre entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

15 11 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 15 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins, cedres i avets (pinus sp., cedrus sp. i abies sp.). El tractament es durà a terme durant el període comprés entre el dia 15 i 22 de novembre, en horari diürn.

27 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27, 28 d'octubre i 10 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins i cedres (pinus sp. i cedrus sp.). El tractament es durà a terme el dijous 27, divendres 28 d'octubre i 10 de novembre entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

14 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 14 d'octubre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues i malalties en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida+fungicida contra el decaiment dels xipressos (Cupressus sempervirens) amb Deltametrin + tetraconazol + Fosetyl Al per combatre insectes perforadors (escolítids) i millorar el seu estat fitosanitari general. El tractament es durà a terme el divendres 14 d'octubre , entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

07 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 7 d'octubre

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres i palmeres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament biològic amb PALMANEM (Steinernema carpocapsae) pel control del morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) a les palmeres datileres (phoenix dactylifera). Està previst realitzar el tractament el divendres 7 d'octubre, entre les 00.01h i les 07.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

09 09 22

Avís tractament fitosanitari el dia 09 de setembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació de la mosca blanca (Trialeurodes vaporiorum) en les troanes (ligustrum japonicum) i del tigre del plàtan (Corythuca ciliata) en els plàtans d'ombra (Platanus x hispanica). El tractament es durà a terme el divendres, 9 de setembre, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

23 08 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 23 d'agost

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) a les palmeres excelsa i als margallons (Trachycarpus fortunei i Chamaerops humilis). El tractament és localitzat al ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran el 23 d'agost en horari de 05:00 a 06:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

27 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament un tractament químic amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) i Sumicidin Extra 5 EW (esfenvalerat 5%)(30cc/hl), per al control de la galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola). El tractament es durà a terme el dimecres 27 de juliol, entre les 00.01h i les 6.00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

27 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues i malalties en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida+fungicida contra el decaiment dels xipressos (Cupressus sempervirens) i troanes (Ligustum ovalifolium) amb DECIS+BAGANI per combatre insectes perforadors (escolítids) i millorar el seu estat fitosanitari general. El tractament es durà a terme el dimecres, 27 de juliol, entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

26 07 22

Avís de tractament fitosanitari del dia 26 al 28 de juliol

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) a les palmeres excelsa i als margallons (Trachycarpus fortunei i Chamaerops humilis). El tractament és localitzat al ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran del 26 al 28 de juliol en horari de 00:01 a 7:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin:

22 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 22 de juliol

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament biològic amb PALMANEM (Steinernema carpocapsae) pel control del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) a les palmeres datileres (phoenix dactylifera). Està previst realitzar el tractament el divendres 22 de juliol, entre les 00.01h i les 06.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.