És voluntat de l'Ajuntament de Terrassa minimitzar els riscos en tractaments fitosanitaris i de fet es porta a terme una política de "Lluita integrada", és a dir, abans de fer un tractament s'han aplicat totes les mesures correctores naturals. En alguns casos, es fan servir productes de baixa o nul·la toxicitat com sabó potàssic o productes vegetals. Només quan el problema esdevé plaga es tracta amb productes químics.

Les persones que tenen problemes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM), o aquelles que senzillament vulguin ser avisades puntualment abans de qualsevol tractament, poden fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] posant en l'assumpte:  Avís de tractament químic fitosanitari.

16 12 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 16 de desembre

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) als margallons (Chamaerops humilis). El tractament és localitzat a l'ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran el 16 de desembre en horari de 05:00 a 7:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

17 11 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 17 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins i cedres (pinus sp. i cedrus sp.). El tractament es durà a terme el dijous 17 de novembre entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

15 11 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 15 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins, cedres i avets (pinus sp., cedrus sp. i abies sp.). El tractament es durà a terme durant el període comprés entre el dia 15 i 22 de novembre, en horari diürn.

27 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27, 28 d'octubre i 10 de novembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) pel control la processionària del pi (Thaumetopea pityocampa) als pins i cedres (pinus sp. i cedrus sp.). El tractament es durà a terme el dijous 27, divendres 28 d'octubre i 10 de novembre entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

14 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 14 d'octubre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues i malalties en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida+fungicida contra el decaiment dels xipressos (Cupressus sempervirens) amb Deltametrin + tetraconazol + Fosetyl Al per combatre insectes perforadors (escolítids) i millorar el seu estat fitosanitari general. El tractament es durà a terme el divendres 14 d'octubre , entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

07 10 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 7 d'octubre

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres i palmeres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament biològic amb PALMANEM (Steinernema carpocapsae) pel control del morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) a les palmeres datileres (phoenix dactylifera). Està previst realitzar el tractament el divendres 7 d'octubre, entre les 00.01h i les 07.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

09 09 22

Avís tractament fitosanitari el dia 09 de setembre

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació de la mosca blanca (Trialeurodes vaporiorum) en les troanes (ligustrum japonicum) i del tigre del plàtan (Corythuca ciliata) en els plàtans d'ombra (Platanus x hispanica). El tractament es durà a terme el divendres, 9 de setembre, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

23 08 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 23 d'agost

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) a les palmeres excelsa i als margallons (Trachycarpus fortunei i Chamaerops humilis). El tractament és localitzat al ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran el 23 d'agost en horari de 05:00 a 06:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

27 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament un tractament químic amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) i Sumicidin Extra 5 EW (esfenvalerat 5%)(30cc/hl), per al control de la galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola). El tractament es durà a terme el dimecres 27 de juliol, entre les 00.01h i les 6.00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

27 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 27 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues i malalties en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida+fungicida contra el decaiment dels xipressos (Cupressus sempervirens) i troanes (Ligustum ovalifolium) amb DECIS+BAGANI per combatre insectes perforadors (escolítids) i millorar el seu estat fitosanitari general. El tractament es durà a terme el dimecres, 27 de juliol, entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

26 07 22

Avís de tractament fitosanitari del dia 26 al 28 de juliol

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control de l'eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) a les palmeres excelsa i als margallons (Trachycarpus fortunei i Chamaerops humilis). El tractament és localitzat al ull de les palmeres, sense polvorització. Les actuacions es realitzaran del 26 al 28 de juliol en horari de 00:01 a 7:00, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin:

22 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 22 de juliol

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament biològic amb PALMANEM (Steinernema carpocapsae) pel control del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) a les palmeres datileres (phoenix dactylifera). Està previst realitzar el tractament el divendres 22 de juliol, entre les 00.01h i les 06.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

14 07 2022

Avís de tractament fitosanitari els dies 14 i 15 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament un tractament químic amb Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) i Sumicidin Extra 5 EW (esfenvalerat 5%)(30cc/hl), per al control de la galeruca dels oms (Xanthogaleruca luteola). El tractament es durà a terme el dijous i divendres, 14 i 15 de juliol, entre les 00.01h i les 6.00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

08 07 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 8 de juliol

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació del tigre del plàtan (Corythuca ciliata) als plàtans d'ombra (Platanus x hispanica). El tractament es durà a terme el divendres, 8 de juliol, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin:

01 07 2022

Avís de tractament fitosanitari l'1 de juliol

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament químic de xoc amb acetamiprid 20% (EPIK), pel control del morrut de les palmeres  (Rhynchophorus ferrugineus) a les palmeres datileres (phoenix dactylifera). Està previst realitzar el tractament el divendres 1 de juliol, entre les 00.01h i les 06.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

29 06 2022

Avís de tractament fitosanitari el 29 de juny

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues i malalties en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament insecticida+fungicida contra el decaiment dels xipressos (Cupressus sempervirens)  amb  DECIS+BAGANI per combatre insectes perforadors (escolítids) i millorar el seu estat fitosanitari general. El tractament es durà a terme el dimecres, 29 de juny, entre les 00.01h i les 7.00h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

22 06 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 22 de juny

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació de pugó (aphis sp.) als Tulipers de Virgínia (Liriodendron tulipifera), til•lers (Tilia sp.) i acàcies (Robinia pseudoacacia). El tractament es durà a terme el dimecres, 22 de juny, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin:

21 06 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 21 de juny

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació del tigre del plàtan (Corythuca ciliata) als plàtans d'ombra (Platanus x hispanica). El tractament es durà a terme el dimarts, 21 de juny, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

17 06 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 17 de juny

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació de pugó (aphis sp.) als Tulipers de Virgínia (Liriodendron tulipifera), til•lers (Tilia sp.) i acàcies (Robinia pseudoacacia). El tractament es durà a terme el divendres, 17 de juny, entre les 00:01 i les 6:00h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

14 06 22

Avís de tractament fitosanitari el dia 14 de juny

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst realitzar un tractament amb adob foliar VEGEX FOS SOAP (oleato fosfóric) per millorar l'estat fitosanitari, i reduir l'afectació de pugó (aphis sp.) als Tulipers de Virgínia (Liriodendron tulipifera), til•lers (Tilia sp.), acàcies (Robinia pseudoacacia) i hibiscs (Hibiscus syriacus). El tractament es durà a terme el dimarts, 14 de juny, entre les 00:01 i les 6:00h.