Biblioteca Districte 4

La Biblioteca districte 4 es va inaugurar el 23 d'abril de 2007. Disposa d'una superfície útil de 1176 m2 i és el primer equipament d'aquest tipus en aquest districte.
 
L'any 2014 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, atorga a la Biblioteca districte 4 el Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Aquest distintiu és un sistema d'etiquetatge ecològic voluntari de qualificació, que identifica i certifica de manera oficial que la biblioteca té una afectació menor sobre el medi ambient i que compleix amb uns criteris ambientals establerts prèviament. 

 

 

Les biblioteques de la bct xarxa: