Totes les dates importants referents a les eleccions actuals...

 

 Eleccions Municipals i Europees

 • 2 d'abril del 2019: Convocatoria d'eleccions i publicació al BOE
 • Del 2 d'abril al 16 de maig del 2019: Sol·licitud del vot per correu de persones electores residents a Espanya 
 • Del 2 al 27 d'abril del 2019: Sol·licitud del vot de les persones electores temporalment ausents (Municipals)
 • Del 2 al 27 d'abril del 2019: Sol·licitud del vot de les persones electores residents a l'estranger (Europees)
 • Del 8 al 15 d'abril del 2019: Exposició llistes del cens i periode de reclamacions
 • 29 d'abril del 2019: Sorteig de membres de les meses electorals
 • Del 10 al  24 de maig del 2019: Campanya electoral
 • 25 de maig del 2019: Jornada de reflexió
 • 26 de maig del 2019: Jornada electoral
 • Del 29 de maig al 1 de juny del 2019: Escrutini definitiu per les Juntes Electorals Provincials

Font: Junta Electoral Central (Municipals)

Font: Junta Electoral Central (Europees)

 
 
 
 
 
 • 5 de març del 2019: Convocatoria d'eleccions i publicació al BOE
 • Del 5 de març al 18 d'abril del 2019: Sol·licitud del vot per correu residents a Espanya (es podrà votar fins el  24 d'abril del 2019)
 • Del 5 al 30 de març del 2019: Sol·licitud del vot des de l'estranger
 • Del 11 al 18 de març del 2019: Exposició llistes del cens i periode de reclamacions
 • 1 abril del 2019: Sorteig dels membres de les meses electorals
 • Del 12 al  26 d'abril del 2019: Campanya electoral
 • 27 d'abril del 2019: Jornada de reflexió
 • 28 d'abril del 2019: Jornada electoral
 • Del 1 al 4 de maig del 2019: Escrutini definitiu per les Juntes Electorals Provincials

Font : Junta Electoral Central