1. Jordi Lluch

29 de setembre al 24 d'octubre de 1993

 

 

2. Jordi Fulla

4 al 28 de novembre de 1993

 

 

3. Jacint Comelles

16 de desembre al 9 de gener de 1994

 

 

4. Jordà Vitó

20 d'octubre al 13 de novembre de 1994

 

 

5. Gabriel Verderi

23 de novembre al 18 de desembre de 1994

 

 

6. Patrice Blanquart

14 de desembre al 7 de gener de 1996

 

 

7. Francesc Abad

25 de setembre al 20 d'octubre de 1996

 

 

8. Josep Vera

30 d'octubre al 24 de novembre de 1996

 

 

9. Joan Ignasi Ros

18 de desembre al 12 de gener de 1997

 

 

10. Jordi i Salvador Badiella

14 de novembre al 7 de desembre de 1997

 

 

11. Carme Aliaga

12 de novembre al 6 de desembre de 1998

 

 

12. Rosa Pascual

22 de desembre al 24 de gener de 1999

 

 

13. Rosanna Fontanet

2 al 28 d'octubre de 2001

 

 

14. Carles Valverde

3 d'octubre al 3 de novembre de 2002

 

 

15. Àxel Oliveres

24 de setembre al 23 d'octubre de 2003

 

 

16. Toni Sánchez Tena

5 de març al 4 d'abril de 2004

 

 

17. Ramon Suau Pomés

5 de novembre al 15 de desembre de 2004