Aules d'informàtica

Sales de treball en grup

Les biblioteques bd4, bd6 i bct disposen de sales per a treballar en grup que s'ofereixen a les entitats que necessitin utilitzar els recursos de la biblioteca. Prèviament a la seva utilització, cal fer una reserva a cadascuna de les biblioteques.
Condicions d'ús de les sales de treball en grup


Sales d'actes o polivalents

Les biblioteques organitzen activitats relacionades amb les funcions que li són pròpies: fomentar la lectura, fomentar el coneixement, possibilitar l'accés a les expressions culturals de totes les manifestacions artístiques, afavorir el diàleg intercultural, etc.

L'Ordenança Fiscal 3.19 regula el preu públic per a la utilització dels espais municipals quan les activitats que s'hi realitzin no tinguin el suport de l'Ajuntament. En aquest cas caldrà formalitzar la reserva de la sala i satisfer la taxa corresponent

 

Més informació