El Consell Municipal Universitari de Terrassa és l'òrgan de consulta i participació creat amb l'objectiu de disposar d'una plataforma de reflexió, trobada i debat de l'àmbit universitari de la ciutat. Es va constituir el gener del 2009 i posteriorment, i d'acord amb els estatuts, es va crear el Grup Executiu de Treball amb l'objectiu prioritari de coordinar, dinamitzar i promocionar el Campus de Terrassa.

L'integren representants de les universitats amb presència a la nostra ciutat i responsables de cada escola universitària, tots els grups municipals de l'Ajuntament així com representants de diferents empreses i institucions terrassenques. Habitualment, el Plenari es reuneix un cop l'any i la Comissió Permanent ho fa cada dos mesos.