Els consells sectorials són consells de participació constituïts per als diferents sectors de l'activitat municipal. Tenen caràcter consultiu i tracten temes d'àmbit general de la ciutat i de continguts propis del seu interès.

El seu objecte és estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i de les entitats, relacionades amb el sector corresponent, en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització en el govern de l'Ajuntament de Terrassa.

Pots consultar més informació sobre els consells a la plataforma de participació OnLine "Participa a Terrassa".