L'Ajuntament de Terrassa ofereix un servei de consulta en línia del col·legi electoral. Per fer la consulta, heu d'entrar les dades que us demanem a continuació. Si les dades són correctes, podreu comprovar quin és el col·legi on podeu votar. Recordeu que les dades que us oferim aquí són de caràcter informatiu.

Periode hàbil de reclamacions: del 28 de desembre del 2020 al 4 de gener del 2021.

Durant tot el periode electoral estarà disponible aquest servei de consulta del cens electoral perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens i on han de votar.

Us recordem que degut a l'actual crisis sanitaria produïda per la COVID-19, l'Ajuntament de Terrassa obrirà nous col·legis electorals per tal de facilitar el vot amb total seguretat i garanties sanitaries.

DNI Entreu el número de DNI tot junt i sense punts, i amb la lletra assignada, per exemple : 12345678A
Nom del carrer Entreu el nom de carrer, av., passeig, plaça, etc. sense accents i tot en lletra. No importa si ho feu en majúscules o minúscules, p. ex.: vint-i-dos de juliol
Número Entreu el número de carrer (no poseu número de pis, porta, bis, escala...). p. ex: 238

En cas de número bis, entreu aquí la lletra corresponent (A, B, C, D....).