L'Ajuntament de Terrassa s'adhereix cada 2 d'abril a la commemoració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme

L'objectiu és que la societat prengui consciència de les múltiples barreres amb què s'enfronten les persones amb Transtorn de l'Espectre Autista (TEA) a l'hora d'exercir els seus drets fonamentals i formar part de la comunitat, així com promoure les adaptacions de l'entorn necessàries per facilitar la seva inclusió i participació social.

El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) inclou una gran variabilitat de manifestacions, i afecta sobretot les competències socials i comunicatives, així com la capacitat de respondre de manera adaptativa a diferents situacions de la vida quotidiana.

No obstant, amb els suports i adaptacions adequades, com ara l'ús de sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació, la millora dels sistemes de senyalització o l'anticipació i estructuració de la informació, poden superar-se moltes de les barreres existents.