Orígens

L'actual Escola La Llar té els seus orígens en l'Escola d'Economia Domèstica que es va crear l'any 1908. En els seus inicis era una escola femenina adreçada a les noies obreres de la ciutat. Durant la república va funcionar paral·lelament amb l'Escola de Cultura Femenina que va introduir assignatures per perfeccionar l'ensenyament primari i per preparar futures tasques professionals.

L'any 1937 després de dissoldre l'Escola de Cultura Femenina es crea l'Escola Municipal Tècnico-Mercantil amb alumnat mixt i amb la missió de preparar i capacitar per a l'exercici de càrrecs tècnics i comercials a les empreses i indústries, però que només va funcionar fins el desembre de 1938.

 

L'Escola durant la dictadura

Amb la fi de la guerra civil les escoles municipals femenines es converteixen en les "Escuelas Municipales de Economía Doméstica y de Cultura Femenina" i la seva fusió l'any 1941 en una sola institució acadèmica anomenada "Escuela Municipal del Hogar", pertanyent a l'ajuntament però regida i dirigida per la Falange, una etapa marcada pel llaç amb la "Sección Femenina", que amb el temps es va anar diluint.

 

Arriba la democràcia

Amb l'arribada de la democràcia i el nou context polític a partir de l'any 1979 es porta un procés de modernització del centre i l'adequació a la nova realitat del moment, deixa de ser una escola femenina per donar pas a alumnat masculí i a la que a partir d'ara serà l'Escola La Llar.

 

Actualitatl'Actualitat

Actualment, i després de la reivindicada remodelació de l'escola per l'accessibilitat de l'edifici, es vol continuar amb l'esperit de millora que l'han caracteritzat els últims anys. Els Ensenyaments no Reglats i l' Escola d'Adults es continuen adaptant a les demandes dels nous temps: nous tallers i especialitats, cursos dirigits a joves, nouvinguts i adults que volen seguir-se formant.