L'Informe de Conjuntura constitueix un repàs anual als principals vectors socioeconòmics que van caracteritzant la ciutat i que es dedueixen d'un atenta lectura dels estadístics i indicadors que es recullen permanentment en el sistema d'informació del Servei.

L'Informe, que es publica des de 1998, s'estructura en nou capítols i pot contenir, a banda, articles monogràfics que il·lustren actuacions públiques rellevants desenvolupades durant l'any de referència.