El canvi climàtic afecta tots els països en tots els continents, produint un impacte negatiu en la seva economia, la vida de les persones i les comunitats. En un futur es preveu que les conseqüències seran pitjors. Els patrons climàtics estan canviant, els nivells del mar estan augmentant, els esdeveniments climàtics són cada vegada més extrems i les emissions del gas d'efecte hivernacle estan ara en els nivells més alts de la història. Si no actuem, la temperatura mitjana de la superfície del món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle. Les persones més pobres i vulnerables seran els més perjudicats.

En l'actualitat, tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguin tenir una activitat econòmica més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. El canvi d'actituds s'accelera a mesura que més persones estan recorrent a l'energia renovable i d'altres solucions per reduir les emissions i augmentar els esforços d'adaptació. Però el canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals. És un problema que requereix que la comunitat internacional treballi de forma coordinada i precisa perquè els països en desenvolupament avancin cap a una economia baixa en carboni.