Un programa reeixit de desenvolupament sostenible requereix aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió compartida, i metes compartides, que col·loquen a la gent i al planeta en el centre, són necessàries a nivell global, regional, nacional i local.

S'han realitzat progressos en relació a les aliances per al finançament, especialment amb un augment de l'ajuda dirigida als refugiats en els països donants. No obstant això, es requereixen més aliances per a la prestació de serveis fixos massius, que són encara en l'actualitat de cost molt elevat. També hi ha una manca de censos de població i habitatge, necessaris per obtenir dades desglossades que serveixin de base per a la implementació de polítiques i programes de desenvolupament.