Tot i que la taxa de pobresa mundial s'ha reduït a la meitat des de l'any 2000, a les regions en desenvolupament encara una de cada deu persones, i les seves famílies, segueix subsistint amb 1,90 dòlars diaris i hi ha milions més que guanyen poc més que aquesta quantitat diària. S'han aconseguit avenços significatius en molts països de l'Àsia oriental i sud-oriental, però gairebé el 42% de la població de l'Àfrica Subsahariana continua vivint per sota del llindar de la pobresa.

La pobresa va més enllà de la manca d'ingressos i recursos per garantir uns mitjans de vida sostenibles. La pobresa és un problema de drets humans. Entre les diferents manifestacions de la pobresa figuren la fam, la malnutrició, la manca d'un habitatge digne i l'accés limitat a altres serveis bàsics com l'educació o la salut. També es troben la discriminació i l'exclusió social, que inclou l'absència de la participació dels pobres en l'adopció de decisions, especialment d'aquelles que els afecten.

Per aconseguir aquest Objectiu d'acabar amb la pobresa, el creixement econòmic ha de ser inclusiu, amb la finalitat de crear llocs de treball sostenibles i de promoure la igualtat. Els sistemes de protecció social s'han d'aplicar per mitigar els riscos dels països propensos a patir desastres i donar suport per enfrontar-se a les dificultats econòmiques. Aquests sistemes ajudaran a enfortir les respostes de les poblacions afectades davant pèrdues econòmiques inesperades durant els desastres i, finalment, ajudaran a eradicar la pobresa extrema a les zones més empobrides.