Les amenaces d'homicidi intencional, la violència contra els nens, el tràfic de persones i la violència sexual, són temes importants que ha de ser abordats per crear societats pacífiques i inclusives. Aplanen el camí per a la provisió d'accés a la justícia per a tots i per a la construcció d'institucions efectives i responsables en tots els nivells.

Si bé els casos d'homicidis i tracta de persones han experimentat un progrés significatiu en l'última dècada, encara hi ha milers de persones en major risc d'homicidi intencional a Amèrica Llatina, l'Àfrica subsahariana i Àsia. Les violacions dels drets de l'infant a través de l'agressió i la violència sexual continuen assolant molts països d'arreu del món, especialment perquè la manca d'informació i la manca de dades agreugen el problema.

Per fer front a aquests reptes i construir societats més pacífiques i inclusives, cal que s'estableixin reglamentacions més eficients i transparents, i pressupostos governamentals integrals i realistes. Un dels primers passos a la protecció dels drets individuals és la implementació del registre mundial de naixements i la creació d'institucions nacionals de drets humans més independents arreu del món.