Tot i que la desigualtat dels ingressos entre països ha pogut reduir-se, dins dels propis països ha augmentat. Hi ha un consens cada vegada més gran que el creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si aquest no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. Afortunadament, la desigualtat d'ingressos s'ha reduït tant entre països com dins d'ells. En l'actualitat, l'ingrés per càpita de 60 dels 94 països dels quals es tenen dades ha augmentat més ràpidament que la mitjana nacional. També s'han aconseguit alguns progressos en la creació de condicions d'accés favorables per a les exportacions dels països menys avançats.

Per tal de reduir la desigualtat, s'ha recomanat l'aplicació de polítiques universals que prestin també especial atenció a les necessitats de les poblacions desfavorides i marginades. Cal que hi hagi un augment en el tracte lliure d'aranzels i que es continuïn afavorint les exportacions dels països en desenvolupament, a més d'augmentar la participació del vot dels països en desenvolupament dins el Fons Monetari Internacional (FMI). Finalment, les innovacions en tecnologia poden ajudar a reduir elevat cost de transferir diners per als treballadors migrants.