Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l'equivalent a uns 2 dòlars nord-americans diaris, amb una taxa mundial d'atur del 5.7%, i en molts llocs el fet de tenir una feina no garanteix la capacitat per escapar de la pobresa. Hem de reflexionar sobre aquest progrés lent i desigual, i revisar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a eradicar la pobresa.

La contínua falta d'oportunitats de treball decent, la insuficient inversió i el baix consum produeixen una erosió del contracte social bàsic subjacent en les societats democràtiques: el dret de tothom a compartir el progrés. La creació de llocs de treball de qualitat segueix constituint un gran desafiament per a gairebé totes les economies.

Tot i que la taxa mitjana de creixement anual del PIB real per càpita a tot el món va en augment any rere any, encara hi ha molts països menys avançats en els que les taxes de creixement s'estan desaccelerant i lluny d'assolir la taxa del 7% establerta per 2030 . la disminució de la productivitat laboral i augment de les taxes d'atur influeixen negativament en el nivell de vida i els salaris.

Per aconseguir el desenvolupament econòmic sostenible, les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs de treball de qualitat, estimulant l'economia sense danyar el medi ambient. També hi haurà d'haver oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar, amb condicions de treball decents. Així mateix, l'augment de la productivitat laboral, la reducció de la taxa d'atur, especialment entre els joves, i la millora de l'accés als serveis financers per gestionar els ingressos, acumular actius i realitzar inversions productives són components essencials d'un creixement econòmic sostingut i inclusiu. L'augment dels compromisos amb el comerç, la banca i la infraestructura agrícola també ajudarà a augmentar la productivitat i a reduir els nivells d'atur a les regions més empobrides del món.