L'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA) és el servei específic de l'Ajuntament de Terrassa responsable de promoure la inclusió i els drets de les persones amb capacitats diverses a la ciutat. Rebutja una visió asistencialista i defensa la participació de les persones amb discapacitat i les seves entitats en la presa de les decisions que els afecten.Quan va néixer?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)L'OCDiA va néixer el 2015 conjuntament amb la nova regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat. L'OCDiA ofereix els serveis d'atenció que anteriorment desenvolupava el PUMAD (Punt Municipal d'Atenció a la Discapacitat).

A qui es dirigeix?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Persones amb discapacitat i les seves famílies.
  • Professionals del sector i persones cuidadores.
  • Administracions públiques.
  • Institucions, entitats i associacions de la ciutat.

Quins serveis ofereix l'OCDiA?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Informació, assessorament i orientació a persones amb discapacitat i les seves famílies sobre els serveis i recursos existents. També recolza a professionals i entitats.
  • Tramitació de la targeta d'aparcament i de la reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. 
  • Gestió i suport de projectes i accions innovadores.

Què més fa?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Facilitar la participació de les entitats locals en la presa de decisions municipals a través de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
  • Treballar en xarxa amb els diferents serveis de l'Ajuntament i fer de referent en l'abordatge de les capacitats diverses a la ciutat.

Més informació: