L'Oficina Virtual de Prestacions Socials és el nou servei dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa que premet simplificar la tramitació de sol·licituds a la ciutadania i agilitar l'atorgament de prestacions econòmiques.

La finalitat d'aquesta oficina és promoure i potenciar l'accessibilitat i l'empoderament de la ciutadania, l'autonomia i la responsabilitat de les persones, així com la igualtat d'oportunitats.

Què puc solicitar a través de l'Oficina Virtual de Prestacions Socials?