Servei municipal d'atenció a la pobresa energètica i de promoció de l'eficiència energètica per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra ciutat i acomplir el dret als subministres bàsics: aigua, llum i gas

Què ofereix

 • Servei d'ajuda, assessorament i acompanyament tarifari en cas de rebre un avís de tall d'aigua, llum o gas
 • Servei de promoció de l'eficiència energètica a les llars, per tal de no malbaratar els recursos del planeta.
 • Servei d'intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica

A qui s'ofereix

En compliment de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aquests serveis es plantegen per a les famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica.

Objectius principals de l'OFIMAPE

 • Atendre a les persones en situació de Pobresa Energètica
 • Protegir a les persones en situació de Pobresa Energètica amb la Lllei 24/2015 i amb derivacions al Servei de Consum quan siguin necessaries  reclamacions
 • Oferir els serveis de l'OFIMAPE a les persones amb situació de Pobresa Energètica per millorar el seu benestar energètic

Portada del díptic de l'OFIMAPE

 

Objectius

 • Servei d'ajuda, assessorament i acompanyament tarifari en cas de rebre un avís de tall d'aigua, llum o gas. Ajudar a reduir les factures de llum, aigua i gas de les persones que segons la seva situació socioeconòmica, hi tenen dret.
   
 • Servei de promoció de l'eficiència energètica a les llars en situació de pobresa energètica. Disposar d'una llar amb uns mínims d'eficiència energètica facilita el confort de les persones que hi viuen. Tothom hi té dret i treballem per aconseguirho. Realitzades les intervencions s'efectuaran visites de control i seguiment de les accions realitzades.
   
 • Servei d'intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica. Detectar les problemàtiques que provoquen uns consums excessius a les llars i cercar les solucions adients, en la mesura del possible.

Serveis de prevenció

 • Magatzem Elèctric Solidari
  Empreses de la ciutat, amb sentit de la Responsabilitat Social Corporativa, col·laboren amb aquesta oficina per fer possible els seus objectius.
   
 • Informació i accions de difusió
  Realització de cicles de tallers, conferències i xerrades, a tots els districtes i barris de la ciutat, dirigides a associacions veïnals i entitats socials, per tal de donar eines que facilitin una millor eficiència energètica a les llars.

  Díptic informatiu OFIMAPE