L'Oficina és un servei de suport que informa, assessora i intermedia en matèria d'execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Aquesta està adreçada a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l.
 
Aquesta oficina, a través de la intermediació, ofereix respostes integrals a les necessitats de les persones i famílies en risc d'exclusió residencial. La intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts, la deutora i l'entitat financera o en el cas del lloguer, amb la part arrendatària. Un equip de professionals us atendrà de forma individual, gratuïta i confidencial.