Un projecte per al foment de la música

Òpera 4 és un cicle d'activitats relacionades amb el món operístic per difondre el gust i el coneixement per la música lírica. La Biblioteca districte 4 proposa la creació d'aquest nou projecte engrescador i necessari, ja que cobreix un buit important en el gruix dels cicles i programes d'activitats que ofereixen les biblioteques públiques on la música és la gran oblidada, especialment pel que fa a música clàssica. Aquest nou cicle, per tant, complementa la oferta d'activitats de la bct xarxa amb la intenció d'obrir-se a tota la ciutat degut a la seva especialització i singularitat.

I per què l'òpera?

L'òpera és un gènere musical que compta amb més de 400 anys d'història i que va sorgir amb la intenció de recuperar la tradició grega de representar obres teatrals amb parts cantades i amb acompanyament musical.

La unió de text, música i teatre fa que l'òpera sigui el gènere més adient per apropar-se a la música clàssica des de la biblioteca perquè:

  • Text literari: la biblioteca pública té una tasca primordial en el foment de la lectura i l'òpera proporciona l'excusa perfecte per tal de llegir obres literàries i analitzar de quina manera han estat adaptades per a la seva posada dalt de l'escenari.
  • Música: l'òpera és eminentment música i la veu humana és la seva principal característica. És interessant descobrir de quina manera els compositors aconsegueixen que ens emocionem a través de la música i com els cantants aconsegueixen, sense ús de la tecnologia, superar el teló sonor d'una orquestra simfònica.
  • Teatre: perquè el teatre i el món que l'envolta és fascinant. Parlarem de l'escenografia, el vestuari, la direcció escènica i de quina manera es posen al servei de l'espectacle així com la relació entre la direcció escènica i la direcció musical.

El cicle Òpera 4

El cicle Òpera 4 està adreçat principalment a públic adult que pugui estar interessat en conèixer, d'una manera lúdica, planera i divulgativa, el món de l'òpera.

Objectius:

  • Facilitar la descoberta del gènere operístic
  • Difondre el gust i el coneixement per la música lírica
  • Fomentar la lectura
  • Donar visibilitat al fons musical de la bct xarxa
  • Donar a conèixer altres equipaments i iniciatives culturals del territori

Estructura

El cicle té lloc d'octubre a juny amb sessions de periodicitat mensual, els divendres, en horari de 17.30 a 20 h.

Les sessions estan planificades a mode de col·loqui o taula rodona on, amb el suport de diferents recursos com ara audiovisuals o documentals es parlarà d'un tema, d'un compositor, d'una obra concreta, d'un aspecte específic... També es faran audicions guiades d'una obra específica o obres d'un període històric concret per tal de veure'n les característiques. Aquestes sessions es complementaran amb sortides per veure espectacles operístics.

El cicle Òpera 4 està adherit al projecte LiceuBIB
Amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
 

Més informació:

Si esteu interessats a rebre més informació, passeu per la Biblioteca districte 4, envieu un correu a bd4@terrassa.cat o truqueu al telèfon 93 739 74 23