El congrés s'estructura en els següents àmbits:

Dones i tecnologia

Dones i salut

Dones i ciència

Divulgació i comunicació

 

Dones i tecnologia
 • Dones tecnòlogues pioneres, foment de la seva visibilitat i valor
 • L'ensenyament de la Tecnologia en les diferents etapes educatives i la perspectiva de gènere
 • Innovació en projectes tecnològics educatius dins de diferents etapes formatives. Exemples de projectes aplicats
 • Idees per a incentivar les vocacions tecnòlogues en les nenes i noies i en l'etapa prelaboral.
 • El rol de les dones a la indústria en els diferents àmbits: com a treballadores/obreres, sindicalistes, tècniques/tecnòlogues, nivells de responsabilitat i empresàries
 • Dones tecnòlogues i els prejudicis socials. Estereotips i connotacions socials
 • Dones, recerca i patents. Visibilitat de la innovació tecnològica i productes patentats per dones
Dones i salut
 • Experiències de bones pràctiques en formació amb perspectiva de gènere interseccional als currículums formatius de les professions de la salut
 • Prevenció i atenció a persones que han patit violències masclistes
 • Diversitat funcional i accés als drets de ciutadania en una perspectiva de gènere interseccional
 • Experiències en i amb la comunitat per tal de combatre les desigualtats de gènere, promoure entorns segurs i saludables i desenvolupar la capacitat d'agència de les dones
 • Noves masculinitat i rols vinculats a la cura i als processos de salut, malaltia, atenció i auto-atenció
Dones i ciència 
 • Asèpsia, objectivitat i neutralitat en el discurs científic. Models i estereotips dins de la construcció científica
 • Rol de les dones en la història de la ciència. Evolució del paper de les dones, des d'una perspectiva històric-social
 • Barreres i problemàtiques associades a l'accés de les dones a la formació científica i tecnològica
 • Visibilitat de les dones en l'àmbit científic i projecció futura
Divulgació i comunicació en la ciència i en la tecnologia 
 • Invisibilitat del rol de les dones en la història de la ciència i la tecnologia
 • Relació entre l'absència de models femenins i la infrarepresentació de les dones en la ciència i la tecnologia
 • Dones i piràmides professionals, masculinització dels rols de poder. Com trencar el sostre de vidre
 • L'apoderament de les dones vers els models masculins, transmissions d'aquests i jerarquies

Comitè Científic

Dones i tecnologia

 • Anna Pujol
 • Heura Ventura

Dones i salut

 • Núria Codern
 • Jennifer Grau 
 • Eva Fernàndez

Dones i ciència

 • Laura Bugunyà
 • Elena Medarde
 • Mireia Pacheco

Divulgació i comunicació

 • Núria Salán
 • Beatriz Escribano
 • Alejandra Calleros

Comitè Organitzador

 • Beatriz Escribano Rodríguez de Robles (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC)
 • Eva Fernández Lamelas (EUIT-UAB)
 • Esther López Cibantos (Ajuntament de Terrassa)
 • Heura Ventura Casellas (ESEIAAT-UPC)
 • Núria Salán Ballesteros (ESEIAAT-UPC)
 • Servei de Polítiques de Gènere
 • Servei d'Universitats