El projecte Parella TIC és una proposta que s'emmarca dins de la metodologia pedagògica Aprenentatge Servei (APS) que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

El projecte Parella TIC neix de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran part de la població adulta de Terrassa.

Aquest programa crea una vinculació entre dos col·lectius molt diferents que d'entrada, no tenen res en comú: els joves i els adults i té un caràcter eminentment social.

Consisteix en facilitar el coneixement de les eines informàtiques a les persones que hi estiguin interessades, de la mà de joves estudiants.

Es tracta, doncs, d'un projecte molt individualitzat on cada alumne disposa d'un únic professor que li ensenyarà tot allò que li demani en relació a la utilització de les TIC.

On es realitza
A la Biblioteca districte 3 en col·laboració amb l'escola El Cingle.

Objectius
 • Respondre a la funció de suport a l'aprenentatge que tenen les biblioteques públiques
 • Minimitzar l'impacte que la fractura digital ocasiona en un sector de la població que te poques possibilitats d'aprendre les eines i aconseguir competències i habilitats relacionades
 • Sensibilitzar els joves de la necessitat de tenir valors com la solidaritat, la comunicació amb la resta d'individus que ens envolten, la implicació amb els canvis socials, la responsabilitat en els afers ciutadans i socials, etc.
 • Dotar els joves d'autoestima pel fet de poder ensenyar a persones adultes i reeixir en l'encàrrec
 • Dotar els joves d'eines i criteris en l'ús de les NTI i sobretot de les xarxes socials i internet
 • Ajudar els joves a desenvolupar competències en comunicació, sistematització de continguts i coneixement de l'entorn social
 • Facilitar la integració i l'entesa entre col·lectius socials heterogenis i absolutament diferents i propiciar la convivència i el coneixement mutu

Metodologia

El projecte consisteix en formar parelles entre un jove i un adult, per tal que el primer ensenyi al segon nocions bàsiques d'utilització dels ordinadors i d'Internet. Les sessions (un mínim de 4) tenen lloc dins de la biblioteca i cada parella se les organitza a la seva conveniència.

A qui s'adreça

S'adreça a estudiants de 4art d'ESO i de Batxillerat, que estiguin escolaritzats al Districte III o VI, on s'ubiquen les biblioteques. Ells són els que per uns dies es converteixen en professors.

L'alumnat ha de provenir de les diferents entitats i associacions del districte (Associacions de veïns, Clubs de gent gran, etc).

Què aprenen els joves

 • Hàbits saludables en l'ús de les noves tecnologies: seguretat en la navegació, comportaments saludables, usos correctes…
 • Els riscos i les oportunitats d'internet
 • Habilitats comunicatives
 • Confiança a partir del seu coneixement i habilitats
 • Adquisició de responsabilitats
 • Coneixement de la realitat social, cultural i econòmica del territori on viuen

Què aprenen les persones adultes

 • Obrir i tancar l'ordinador
 • Usar el ratolí i el teclat
 • Conèixer les icones de la pantalla
 • Iniciar-se en la navegació Internet
 • Aprendre a conèixer el funcionament del correu electrònic.
 • Escriure en processador de text.
 • Conèixer altres programes

Al ser parelles individualitzades, els continguts s'adapten a les necessitats o interessos de l'alumne/a.

Qui col·labora en el projecte

 • Mossos d'Esquadra
 • Instituts i centres d'ensenyament del Districte III i del Districte VI
 • Entitats i associacions del Districte III i del Districte VI