Esquema del procésFruit de la experiència del funcionament dels mecanismes de participació actuals i de la realització de processos participatius concrets s'ha plantejat la discussió del Pla Estratègic a través de la creació de diverses comissions o grups de treball, de composició i tipologia diferents, centrats no en els aspectes metodològics sinó en les vinculacions dels processos de deliberacions en diferents àmbits de la vida municipal.

El Pla ha comptat i ha utilitzat les possibilitats de participació que ofereixen les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

El Pla Estratègic s'ha realitzat en dues fases:

  1. Amb una diagnosi de la situació de l'àmbit en qüestió, aquests grups/comissions han elaborat i plantejat criteris i objectius, així com accions concretes per fer-los possibles.
  2. Una vegada elaborat l'esborrany del pla, aquest i les modificacions que s'han proposat fer al Reglament de Participació s'han traslladat als organismes estables de participació.

Tot el procés ha estat dirigit per una comissió directora creada ad hoc. El procés ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Tothom ha pogut participar:

  • Assistint com a públic als debats televisius. La primera fase ha consistit en la realització de debats televisius oberts a Canal Terrassa centrats en diferents àmbits temàtics
  • Participant per internet. Un cop realitzat el debat de l'àmbit en qüestió, s'ha pogut continuar la discussió de la temàtica mitjançant el blog de Participació Ciutadana. La participació ha estat oberta durant 2 setmanes
  • Participant en la comissió de treball. A partir de les aportacions fetes als debats televisius i al blog, en cada sessió s'ha realitzat una comissió de treball

Què s'ha fet per participar-hi?

  • Omplir una butlleta que es troba i es pot deixar als diferents punts d'informació municipal
  • Inscripció per internet (omplint el formulari d' Inscripció en el Procés per a l'elaboració del Pla Estratègic de Participació Ciutadana)
  • Trucar al servei municipal 010
  • Mitjançant el blog del Pla Estratègic
  • Mitjançant correu electrònic a: [email protected] 

Documentació del procés