Pla local de seguretat viària (PLSV) de Terrassa 2018-2020

El present Pla 2018-2020 dona compliment a l'objectiu assumit en el Pla de Mobilitat Urbana de mantenir actualitzada l'eina del Pla de seguretat.

És objecte d'aquest Pla el diagnòstic de la situació de seguretat viària, la proposta de nous objectius pel període de vigència i la definició de mesures concretes de millora de la seguretat.

Document PLSV Terrassa 2018-2020