Acte d'inauguració de l'URBACT City Festival, a Tallinn (Estònia), 03/10/2017

2020

Reconeixement del Banc de Bones Pràctiques (Federació de Municipis de Catalunya i Fundació Carles Pi Sunyer) pel projecte L'enquesta ciutadana amb l'Institut de Santa Eulàlia. Dades per a observar la ciutat 

2017

UE-URBACT AWARD pel projecte The Profile of the City. Measuring quality of life & sustainability of medium sized cities (El Perfil de la Ciutat. Mesurant la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes).

2017

Reconeixement del Banc de Bones Pràctiques (Federació de Municipis de Catalunya i Fundació Carles Pi Sunyer) per la participació activa en el procés Àgora Terrassa.

2016

Pla Estadístic de Catalunya (Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya), pel reconeixement de l'Anuari Estadístic de Terrassa com inclòs en el Pla i, per tant, considerat com a estadística oficial per a Terrassa (Decret  19/2020, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020). L'Anuari Estadístic de Terrassa hi figura des de 1997.

2011

Reconeixement del Banc de Bones Pràctiques (Diputació de Barcelona i Fundació Carles Pi Sunyer) per l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa.

2010

Reconeixement del Banc de Bones Pràctiques (Diputació de Barcelona i Fundació Carles Pi Sunyer) per la Xarxa El Perfil de la Ciutat.