• Què necessito?

Cal portar el carnet de la biblioteca sempre que es vulgui fer ús d'aquest servei.

 • Quants documents em puc emportar en préstec? Per quant de temps?

Podeu tenir fins a 30 documents en préstec a la vegada, i de diferents biblioteques, dels quals 15 poden ser llibres o revistes i els altres 15 poden ser material multimèdia, amb un màxim de 6 DVD i un màxim de 9 CD, CD-rom o altres suports multimèdia, durant 30 dies.

Per a més informació, consulta l'apartat Biblioteques -> Serveis -> Préstec.
 • I si necessito tenir-los més temps?
Es poden renovar fins a 3 vegades sempre i quan cap altre usuari hagi reservat aquell document i abans que expiri el termini de devolució.

Les renovacions es poden sol·licitar: per internet a través de El Meu Compte del Catàleg Aladí, per telèfon trucant a la biblioteca perquè us ampliï el termini, per correu electrònic o presencialment a la biblioteca.

 • Intento renovar un document i el sistema no em deixa, per què?

El sistema us oferirà un missatge amb informació sobre el motiu. En tot cas, els més comuns són:

- haver excedit el número de renovacions
- estar sancionat
- el document l'ha reservat un altre usuari.

Si no us trobeu en cap d'aquestes situacions, pregunteu a la vostra biblioteca perquè revisi el vostre registre d'usuari.

 • Quines són les sancions pels documents retornats fora de termini?
Si un usuari torna el document més tard de la data de retorn es penalitzarà 1 punt per document i dia de retard. Per cada 50 punts de penalització acumulats, el sistema informàtic bloqueja l'usuari durant 15 dies sense poder utilitzar el servei de préstec.

En cap cas s'ha de pagar multa econòmica.

Podeu consultar/veure els vostres punts de penalització acumulats a l'espai personal del catàleg Aladí.
 • Puc reservar documents?
Només es poden reservar els documents que estan en préstec.

Per fer la reserva d'un document cal que us adreceu al personal de la biblioteca, o bé des del web/catàleg utilitzant l'opció de tràmits en línia.

Quan l'usuari retorni el document prestat, us avisarem per a que passeu a recollir-lo abans d'una setmana.
Si no hi podeu anar personalment, podrà recollir-lo una altra persona degudament autoritzada i identificada.
Aquesta persona s'haurà d'identificar mostrant el seu DNI i haurà de dur fotocòpia del vostre DNI i aquesta autorització correctament emplenada.
 • Per què no puc reservar un document disponible?
Si el document està disponible vol dir que es troba col·locat al seu lloc al prestatge de la biblioteca. Tothom és lliure d'agafar-lo, per tant, no es fan reserves.
 • Com puc saber tots els documents que tinc en préstec i la data en què els he de retornar?
Des del Catàleg Aladí, cal que us valideu a El Meu compte. Podreu saber quins documents teniu en préstec, a quina biblioteca pertanyen, quan els heu de retornar, si heu fet alguna reserva, o comprovar les vostres dades d'usuari.

Si el vostre registre d'usuari té una adreça de correu electrònic, la biblioteca també us envia missatges de cortesia.

També de manera presencial, si ho demaneu al personal de la biblioteca.
 • Com puc saber de quines biblioteques són els documents que tinc en préstec?
Els documents estan identificats amb el segell de la biblioteca.

També es pot consultar dins El meu compte, a la llista de documents que teniu en préstec, fent clic sobre el codi de barres.

 • Com puc consultar el meu historial de préstecs?

Primer de tot haureu d'activar l'opció "Activar historial" que apareix a El meu compte del Catàleg Aladí, una vegada us hagueu identificat. A partir d'aquest moment, tots els vostres préstecs quedaran registrats i els podreu consultar.

 • Puc retornar-los a qualsevol biblioteca?

Podeu demanar i retornar tot tipus de documents (llibres, dvd, cd, revistes, etc.) a qualsevol biblioteca pública de Terrassa de manera gratuïta. 

 • Què passa si algú perd o fa malbé un document...

Si heu perdut un llibre o altre material que teníeu prestat comuniqueu-ho a la biblioteca propietària del document, perquè el donin de baixa en el catàleg. El document s'ha de reposar o pagar la taxa vigent.

Parleu amb la biblioteca en cas que el document ja no estigui a la venda o descatalogat.
 • Com puc demanar un document d'una altra biblioteca?

Si voleu que us portin un document que està en una biblioteca fora de Terrassa (Servei de Préstec Interbibliotecari), us heu d'adreçar a la vostra biblioteca i demanar que us el portin. En aquest cas s'ha de pagar 1,50 € per cada document sol·licitat en concepte de transport. 

Si el document està en una biblioteca de Terrassa, el servei és gratuït. El podeu demanar adreçant-vos a la vostra biblioteca o trucant per telèfon.

Per demanar un document de les biblioteques de tot l'Estat (Bibliotecas públicas del Estado, Biblioteca Nacional, biblioteques de diferents universitats, etc) heu de saber que quan arribi el document la seva consulta haurà de ser a la sala de la biblioteca i no es permetrà el préstec al carnet de l'usuari. Aquest servei només s'oferereix a la Biblioteca Central de Terrassa.

 • Quan de temps triguen en arribar els documents?
Les sol·licituds de préstec interbibliotecari acostumen a arribar en 10 o 15 dies. No es pot concretar un període determinat perquè aquest depèn de la biblioteca que el sol·licita i la biblioteca propietària i del circuit de missatgeria entre les dues. Existeixen diferents circuits i diferents freqüències de pas.
 • Per què haig de pagar per un préstec interbibliotecari?
Perquè el preu establert no s'aplica al préstec en sí, sinó per cobrir el cost del transport.
 • Puc demanar directament un document a una altra biblioteca sense acudir a préstec interbibliotecari?
No, el préstec entre biblioteques mai es realitza a un particular. Les peticions s'han de tramitar sempre a través d'una biblioteca.