Aquest programa té l'objectiu d'apropar l'esport al col·lectiu de discapacitats físics, psíquics i sensorials de la ciutat, per tal que tingui les mateixes oportunitats per accedir a la pràctica d'activitats esportives que la resta de la població.

Cal reconèixer a la persona amb discapacitat els mateixos drets i deures a l'hora de practicar una activitat esportiva i, per això, les activitats es desenvolupen sempre des d'un punt de vista normalitzador ubicant la seva pràctica en espais esportius públics, amb les condicions d'utilització comuns a la resta de la població i amb el mateix cost per a l'usuari.