Una de les principals funcions dels equips professionals dels serveis socials bàsics és l'acompanyament de les persones i famílies per tal de promoure processos de canvi. Per tal de promoure aquests processos de canvi des del tractament caldrà que la intervenció amb les persones i famílies parteixi dels següents objectius:

  • Capacitació de les persones i grups per tal que puguin assolir un alt grau d'autonomia
  • Enfortir els vincles i les relacions socials i familiars
  • Reduir el risc d'exclusió
  • Promoure la seva participació en la xarxa