El Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDIT),  aprovat en Ple el 26 de maig de 2016, fa una diagnosi acurada de la realitat industrial de la ciutat i dibuixa les línies estratègiques de futur que es basen en el foment de la competitivitat de les empreses i en millorar l'entorn industrial. Seguint el full de ruta del PDIT, des del Servei de Promoció Industrial estem enfocats a :
  • La gestió i manteniment dels polígons industrials
  • Consolidació empresarial a través de la formació i la consultoria
  • Impuls a l'economia circular
  • Impuls a la nova indústria

Actualitat del Servei: 

El proper 25 de gener de 2019 de 9:00h a 13:15h, jornada "10 anys innovant en el sector tèxtil" al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb l'objectiu de donar a conèixer els resultats i els beneficis que han generat i que poden generar les accions de política industrial implantades al sector tèxtil-moda entre el anys 2008 i 2018 des dels Ajuntaments impulsors de les ciutats d'Igualada, Manresa, Sabadell, Mataró, Badalona i Terrassa.

Amb el suport de: