Al Servei de Promoció Industrial de l'Ajuntament de Terrassa estem implementant el Pla d'acció sectorial de la indústria 4.0 amb l'objectiu de potenciar a les empreses les tecnologies que conformen la indústria 4.0 així com la seva aplicació a través de:
  • Ajudar a la implantació de les tecnologies i 4.0 a les empreses mitjançant la realització de fulls de ruta a mida
  • Identificar el seu grau d'implementació a Terrassa
  • Potenciar la creació de noves empreses dins de la I 4.0
  • Detecció de nous perfils professionals
Totes aquestes accions s'emmarquen dins el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDIT),  aprovat en Ple el 26 de maig de 2016, el qual fa una diagnosi acurada de la realitat industrial de la ciutat i dibuixa les línies estratègiques de futur que es basen en el foment de la competitivitat de les empreses i en millorar l'entorn industrial.
 
Seguint el full de ruta del PDIT, des del Servei de Promoció Industrial estem enfocats a :
  • La gestió i manteniment dels polígons industrials
  • Consolidació empresarial a través de la formació i la consultoria
  • Impuls a l'economia circular
  • Impuls a la Indústria 4.0

Amb el suport de: