Palmes 2015Les sol·licituds d'autorització de venda de palmes i palmons per Rams, es poden presentar fins el 20 de març 2023, a través de la Seu Electrònica.

El lloc d'ubicació de les parades serà el tram central de la Rambla d'Ègara entre els carrers Grànius i Doctor Ullés i s'ofertarà la instal·lació d'un màxim de 7 parades en total en aquest espai.

En cas que hi hagi un nombre elevat de peticions que compleixin els requisits i criteris, es procedirà a la realització d'un sorteig de conformitat amb la normativa aplicable.

Sol·licitud d'autorització de venda de palmes i palmons per Rams