No tota la documentació municipal es conserva. Però com s'estableix el període de temps a conservar i quina documentació es pot eliminar i quina no?

El Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents estableix que la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental publicarà les Taules d'Avaluació i Accés Documental (TAAD).

Aquestes taules estableixen que s'ha de fer amb els diferents tipus de documentació. Si es determina que la documentació no té valor i es pot eliminar en un període de temps marcat, es du a terme l'eliminació seguint un procediment establert pel Decret 13/2008. Tota la documentació eliminada queda registrada en el Registre d'eliminació com a garantia del procediment i memòria.


Clica aquí per poder consultar el Registre d'eliminació 1996-2019 de l'Arxiu Municipal de Terrassa