Què és?
El Registre Municipal de Participació de la Ciutadania és una base de dades de col·lectius i persones interessades en la participació ciutadana.

L'Ajuntament de Terrassa fa servir aquest registre a l'hora d'escollir membres per formar els diferents Consells i Comissions de processos participatius mitjançant una tria aleatòria.

És imprescindible la inscripció en aquest registre per als col·lectius que vulguin realitzar intervencions al Ple Municipal o a les Comissions Municipals Informatives, d'Estudi o de Consulta, o formar part dels Consells Municipals de Participació.

Les persones inscrites al registre, si així ho indiquen en la seva inscripció, rebran informació per correu electrònic sobre els temes de participació que es treballin des de l'Ajuntament.

 

Qui pot sol·licitar la inscripció al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania?
Es poden inscriure tots els ciutadans i totes les ciutadanes majors de setze anys i els col·lectius no constituïts en entitat que expressin el seu interès i que manifestin la seva voluntat de participar o col·laborar en algun dels òrgans o mecanismes de participació municipal i/o en processos participatius que pugui organitzar l'Ajuntament de Terrassa.

 

Com es pot sol·licitar?
Les inscripcions es poden fer telemàticament a través del tràmit a la seu electrònica o de forma presencial mitjançant l'imprès específic d'inscripció per a persona individual o l'imprés específic d'inscripció per a col·lectiu.

 

Llistat de col·lectius inscrits al Registre Municipal de Participació Ciutadana:

 

Marea Pensionista de Terrassa

 

Iai@flautes-Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Despertar consciències sobre la necessitat de crear una societat més justa i equitativa, denunciant tot allò que atempti contra aquests principis bàsics. Lluitem pels nostres fills/es, nets/es i per la gent gran, de manera especial per a les persones més desfavorides.

 

Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa (EDDHST)

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Defensar els drets humans i socials a Terrassa, en la necessitat de crear una societat més justa i equitativa i denunciant tot allò que atempti contra els principis bàsics de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

 

Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Lluitar i defensar el sistema públic de pensions; l'increment de les pensions que mantingui el poder adquisitiu dels pensionistes; l'increment, com a mínim de 1.000 euros de les pensions mínimes; denunciar i lluitar contra qualsevol mena de discriminació per raó de sexe a l'àmbit laboral i social i especialment garantir aquests mínims a les vídues sense altres ingressos o recursos econòmics que la pensió.

 

Terrassa sense Murs

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Erradicar la manca de drets i oportunitats de les persones immigrants i refugiades.

 

Comité Vaga Feminista Terrassa

 

La comissió de residències públiques de Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Millorar places residencials, noves residències públiques, centres de dia, habitatges tutelats i millorar la situació de dependència.

 

Comitè d'Empresa Consorci Sanitari de Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Defensar els treballadors del Consorci, la qualitat assistencial i la sanitat pública.

 

Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana de Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Fer possible un procés d'empoderament ciutadà (de responsabilitat, compromís i consciència), que faciliti i faci possible que el conjunt d'entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar coordinadament com a subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la ciutat, mitjançant instruments propis que afavoreixin la informació, la deliberació, la comunicació i la construcció d'acords en espais ciutadans, i també la interacció amb els grups polítics, el ple municipal i el govern de la ciutat.

 

Grup Iniciativa Territorial (Git) Fiare Banca Ètica Vallès

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Difondre les finances ètiques i, concretament, la cooperativa Fiare Banca Ètica.

 

Paparola assemblea ecologista de Terrassa

 

Sonrisas de Chatarra

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Oferir les condicions per a l'espontani naixement de sinergies contínues, multidireccionals i que promoguin la diversitat. La nostra tasca és ajudar en els processos cada part del mateix.

 

Cuide'm ca n'Anglada

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Oferir experiències que enriqueixin al conjunt de la ciutadania de ca n'Anglada, fomentar el respecte entre el veïnat, treballar el sentiment de pertinença, fomentar la participació en temes de barri, treballar la inclusió social.

 

Sobirania i Salut-Terrassa-Centre

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Compartir coneixements de salut, alimentació, educació i energia entre veïns i veïnes de Terrassa.

 

Amics del Parc de Sant Jordi

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Promoure, defensar i divulgar els valors i la història del jardí fet per Rafael Benet. Vetllar per posteriorment divulgar i augmentar la participació ciutadana amb molta més consciència i respecte per aquest espai emblemàtic. Recollir i organitzar diferents propostes i actes cívics i culturals amb la voluntat de transmetre nous valors, històrics, botànics, pedagògics i artístics que garanteixin un major coneixement i un més alt civisme.

 

Dones d'Esquerra Verda a Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Treballar per la consecució d'una societat justa i equitativa, en defensa dels drets de les dones través de la lluita contra totes les formes de discriminació de gènere que pateixen les dones.

 

Bienestar Emocional

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Treballar les emocions de les persones que han patit un ictus.

 

Justícia Energètica

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Acompanyar als col·lectius més vulnerables de la ciutat per realitzar tramitacions i reclamacions a les empreses.

 

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de Terrassa (UCFR)

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Lluitar contra el racisme, la xenofòbia i el feixisme i tots els discursos d'odi de l'extrema dreta, per una societat a favor de la tolerància, la convivència, el respecte, el multiculturalisme i els valors dels drets humans.

 

Dones Esperanza

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Millorar la convivència en el barri de Ca N'Anglada. Fer arribar la veu de les dones en les decisions polítiques del territori. Fomentar la participació de les dones àrabs en el barri i en la societat. Afavorir les relacions socials i crear vincles entre les dones.

 

Mujeres independientes

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Fomentar que les dones més grans de 60 anys tinguin un envelliment actiu i facin activitats que els interessa. Prevenir l'aïllament social de les dones grans, sobretot de les dones marroquines.

 

CatalàATerrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Vetllar per la millora de l'ús del català a Terrassa.

 

Al nahda (Renacimiento)

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Oferir un espai a les dones de la comunitat musulmana per potenciar la seva integració dins de la societat.

 

Terrassa amb Palestina

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Donar suport al poble palestí. Donar resposta des de la ciutat al genocidi que perpetra l'Estat d'Israel. Oferir un espai de coordinació entre persones i col·lectius diversos en relació amb la causa.

 

Greenfluencers Terrrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Promoure un estil de vida sostenible a la ciutat de Terrassa. Crear xarxa i col·laboracions entre entitats de la ciutat. Sensibilitzar i conscienciar sobre consum responsable i sostenible. Crear un espai per compartir idees, angoixes i motivacions en matèria de sostenibilitat. Oferir activitats de sensibilització mediambiental. Prevenir i reduir residus.

 

Adolescència Lliure de Mòbils – Terrassa

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Generar consciència crítica en les famílies i centres educatius sobre l'ús dels mòbils "intel·ligents" a la infància/adolescència. Arribar a un consens social respecte l'ús dels mòbils en els adolescents, endarrerint l'edat de tinença fins als 16 anys. Mobilitzar les institucions perquè es reguli l'ús de mòbils en l'àmbit escolar – centres educatius de primària i secundària com a zones lliures de mòbil.

 

Consell de barri d'Ègara

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Millorar la participació al barri; reclamar els recursos necessaris per mantenir un barri cohesionat; treballar de forma conjunta les entitats del barri per enfortir lligams i ser més col·laboratius; vehicular activitats comunitàries​.

 

Equipo Representantes Territoriales AELEM

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Donar suport a les persones malaltes de EM (esclerosi múltiple)

 

Club de la Cremallera

 • Contacte: [email protected]
 • Objectius: Donar suport a pacients i familiars que tinguin dubtes sobre el procés de trasplantament, tant abans com després de l'operació. Fomentem la donació d'òrgans, un acte molt important per salvar vides.

 

 

Més informació

El Registre de Participació de la Ciutadania està regulat a l'art. 38 del Reglament de Participació Ciutadana.

Trobareu més informació a la fitxa del tràmit de la seu electrònica.